Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidenda FO Dębica może spaść kolejny rok z rzędu

Udostępnij

Zarząd FO Dębica rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 32 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 2,32 zł. Byłaby to więc najniższa dywidenda wypłacona przez spółkę od 2011 r. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji DBC (DEBICA) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,5%.

"(...) ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki - dodano w komunikacie

W ubiegłym akcjonariusze Dębica otrzymali dywidendy równą 3,72 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+