Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidenda PlayWay może znowu wzrosnąć

Udostępnij

Zarząd PLW (PLAYWAY) proponuje, aby za 2021 r. spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 19,22 zł na akcję. Jeśli WZA przystanie na podział zysku w takiej formie, dywidenda PlayWay wzrośnie czwarty rok z rzędu. Natomiast biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań spółki, stopa dywidendy może wynieść ok. 7,7%.

"(...) w ocenie Zarządu dywidenda na poziomie 19,22 zł na jedną akcję zarówno realizuje oczekiwania Akcjonariuszy, jak i pozytywnie wpływa na realizację strategii Spółki, co w ocenie Zarządu powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 12,74 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+