Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Movie Games VR rozpoczyna emisję akcji z Prawem Poboru

Udostępnij

Notowana na NewConnect spółka z Grupy MOV (MOVIEGAMES) poinformowała, że  w dniu 11 maja 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach emisji spółka planuje pozyskać środki w kwocie 1,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację trzech produkcji. Pierwsze przychody z realizowanych przez spółkę gier szacowane są na koniec drugiego kwartału 2023 roku.

-  Pozyskanie finansowania pozwoli nam na realizację planowanych umów, które są na ostatnich etapach negocjacji. Chcemy jak najszybciej ruszyć z ich realizacją, aby zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze mogli jak najwcześniej uzyskać korzyść z inwestycji w Movie Games VR – informuje Kamil Mańko, Prezes Zarządu MVR (MOVGAMVR).

25 maja br. został wyznaczony jako dzień Prawa Poboru akcji serii M. Oznacza to, że inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w emisji akcji serii M muszą posiadać na rachunku maklerskim akcje Movie Games VR S.A. najpóźniej do 23 maja br.

Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 6 335 580 akcji serii M po cenie 0,24 zł każda. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Trzy jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia dwóch akcji serii M. Akcje serii M objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Pozostałe akcje Zarząd przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż emisyjna.

Prezes Movie Games S.A. w swoim stanowisku wskazał, że Movie Games S.A. zamierza wziąć udział w ofercie akcji serii M Movie Games VR S.A.

- Należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to pierwsza forma pozyskania kapitału w spółce. Spółka jest notowana, a realizacja jej projektów już trwa. Virtual Reality to zdecydowanie przyszłość game developmentu, w związku z czym chcemy umożliwić szybki rozwój kompetencji Spółki w tym zakresie. – komentuje Mateusz Wcześniak, Prezes Zarządu Movie Games.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+