Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Alumetal nie zmienia planów ilościowej sprzedaży na 2022 rok

Udostępnij

I kwartał 2022 w AML (ALUMETAL) w liczbach:

  • Wolumen sprzedaży – 66,0 tys. ton w 1Q 2022 i 233,6 tys. ton w LTM
  • EBITDA – 68,3 mln PLN w 1Q 2022 i 217,7 mln PLN w LTM
  • Znormalizowany zysk netto – 52,5 mln PLN w 1Q 2022 i 151,3 mln PLN w LTM
  • Cash flow operacyjny – minus 42,5 mln PLN w 1Q 2022 i minus 10,5 mln PLN w LTM
  • Zadłużenie netto – 220,9 mln PLN (1,0x EBITDA)

Grupa Alumetal kontynuuje zdobywanie udziału w rynku pomimo trudnego otoczenia rynkowego – w 1Q 2022 sprzedaż nowych pojazdów samochodowych w UE i UK spadła o 12%, a ilość sprzedaży Grupy wzrosła o 5%. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2022 roku była o ok. 56% wyższa w porównaniu do I kwartału 2021 roku, co w połączeniu z 5% wzrostem wolumenu zwiększyło przychody ze sprzedaży o 63% rok do roku do poziomu 838,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały łącznie wyniosły 2,511 mld zł.

W I kwartale 2022 roku EBITDA na tonę była na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w połączeniu ze wzrostem wolumenów spowodowało wzrost EBITDA do poziomu 68,3 mln zł w porównaniu z 65,0 mln zł w I kwartale 2021 roku, czyli o 5%. EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniosła 217,7 mln zł, a jednostkowy EBITDA 932 zł/t.

Zysk netto w I kwartale 2022 roku wyniósł 58,6 mln zł i był wyższy od zysku netto w I kwartale 2021 roku o 16%. Zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 159,6 mln zł.

W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z podatku CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Wskutek wyłączenia wpływu zmiany stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto w I kwartale 2022 roku wyniósł 52,5 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2021 roku o 6%. Znormalizowany zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 151,3 mln zł.

Wysokie ceny surowców powodowały istotny wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, ale dzięki silnemu bilansowi oraz bardzo dobrym wynikom finansowym Grupa Alumetal nie ma trudności z finansowaniem zwiększonego majątku obrotowego netto.

Jednak wskutek wzrostu zapotrzebowania na kapitał pracujący operacyjny cash flow w I kwartale 2022 roku wyniósł minus 42,5 mln zł. Nadwyżka przyrostu wartości należności handlowych oraz pozostałych nad przyrostem wartości zobowiązań handlowych oraz pozostałych wyniosła w I kwartale 2022 roku 87,7 mln zł, a poziom zapasów wzrósł w bezwzględnych wartościach o 23,2 mln zł z powodu wzrostu cen.

Spadki cen surowców złomowych i aluminium na światowych rynkach nie wywołują ryzyka efektu FIFO, czyli przeceny magazynu.

„Naszą podstawową zasadą jest kupowanie surowca pod konkretne zamówienie. Oczywiście to nie zawsze udaje się 1:1 w tym samym dniu, ale zrobimy to pewnie w tym samym tygodniu”

– podkreśla Przemysław Grzybek – członek zarządu odpowiadający za finanse.

„Jesteśmy bardzo konserwatywni w polityce zabezpieczania sprzedaży i zakupów. Naturalny hedging to jest coś, co pozwoliło nam konsekwentnie realizować naszą strategię przez ostatnie 20 lat. Alumetal nigdy nie spekuluje”

– dodaje Agnieszka Drzyżdżyk, prezes zarządu spółki.

Spółka kontynuuje projekty inwestycyjne. Projekt automatycznego przygotowania surowców złomowych w Nowej Soli przebiega zgodnie z harmonogramem (w kwietniu 2022 rozpoczął się etap montażu maszyn i urządzeń). Z kolei 28 lutego 2022 został przyjęty biznes plan rozbudowy mocy produkcyjnych stopów wstępnych w Gorzycach (wzrost zdolności produkcyjnych o około 7 tys. ton rocznie). Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2022 roku wyniosły 23,4 mln zł (w tym 20,8 mln zł wydatki rozwojowe) i były o 64% wyższe niż w I kwartale 2021 roku.

Zarząd podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie co najmniej 250 tys. ton w 2022, chociaż sytuacja na rynku motoryzacyjnym w Europie aktualnie pogarsza się. Sprzyjać ma rosnący udział odbiorców z innych branż. W I kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług do przemysłu motoryzacyjnego stanowiły blisko 80% obrotu Spółki, co oznacza spadek o ponad 4 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku na rzecz dostaw do klientów z przemysłu hutniczego i maszynowego, AGD oraz budownictwa.

Dywidenda w wysokości 106 mln zł (6,80 PLN na akcje), stanowiąca 70% zysku netto za 2021 rok zostanie wypłacona 27 lipca 2022 roku. Mimo minimalnego poziomu gotówki na koniec I kwartału zarząd nie widzi konieczności posiłkowania się kredytem przy wypłacie licząc, że spadające notowania aluminium zaczną uwalniać środku zaangażowane dziś w majątek obrotowy.

Zdaniem zarządu zainteresowanie Norsk Hydro to docenienie rozwoju grupy Alumetal na przestrzeni lat, nowoczesnych aktywów produkcyjnych oraz kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. Wstępne deklaracje ze strony potencjalnego nowego inwestora są takie, że Alumetal miałby dalej iść własną ścieżką rozwijając kompetnecje w zakresie surowców złomowych, przyczyniając się do strategii rozwoju Hydro w obszarze recyclingu.

Zarząd do 8 czerwca ustosunkuje się do kwestii wezwania.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+