Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

W I kwartale Master Pharm odnotowała 3,2 mln zł skonsolidowanego EBITDA

Udostępnij

Skonsolidowane przychody MPH (MASTERPHA), łódzkiego producenta suplementów diety, wyniosły w I kwartale 18,6 mln zł i przełożyły się na 3,2 mln zł EBITDA.

Przychody Grupy Master Pharm odnotowane w pierwszych trzech miesiącach br. kształtowały się na poziomie niższym o 17% wobec rekordowego I kwartału ubiegłego roku. Aktywność wykazało 26 klientów Spółki wobec 34 w analogicznym okresie przed rokiem.

Przychody oceniamy jako satysfakcjonujące. Na ujemną dynamikę wpłynęła bardzo wysoka baza z pierwszego kwartału ubiegłego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z akumulacją wyjątkowo dużej liczby zamówień po częściowej pauzie klientów w 2020 r. związanej z pierwszą falą pandemii. Wyłączając tę sytuację i oceniając przychody w perspektywie lat wcześniejszych, 18,6 mln zł to naprawdę solidny rezultat – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

W analizowanym okresie Spółka odnotowała 3,2 mln zł skonsolidowanego EBITDA wobec 7,8 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mln zł wobec 6,8 mln zł oraz zysk netto 0,7 mln zł wobec 1,3 mln zł w I kwartale 2021 r.

Niższy poziom wyników miał związek przede wszystkim z niższą sprzedażą. Dodatkowo zysk netto wciąż obciążony jest spadkiem wyceny posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych. Natomiast jeśli chodzi o zysk operacyjny oraz EBITDA, to podobnie jak w przypadku poziomu przychodów, zestawiając je z 2020 lub 2019 rokiem, kształtowały się na bardzo dobrych poziomach, szczególnie biorąc uwagę wzrost kosztów działalności – dodaje Prezes Jacek Franasik.

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju Grupy w bieżącym roku, choć spodziewa się dodatkowych wyzwań związanych z obecną sytuacja gospodarczą.

Branża ma przed sobą dobre perspektywy, podobnie Grupa Master Pharm. W pierwszym kwartale zakończyliśmy prowadzony w poprzednich latach proces doposażania zakładów w nowe moce, zatem pod kątem produkcyjnym jesteśmy dobrze przygotowani. Sprzedażowo chcemy osiągnąć poziom przynajmniej taki jak w 2021 r. Szczególnie dużo uwagi planujemy poświęcić optymalizacji kosztów, które są obecnie dużym wyzwaniem – podsumował Prezes Master Pharm S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+