Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Votum z rekordową liczbą blisko 500 wyroków w kwietniu 2022 r.

Udostępnij

GK VOT (VOTUM) pobiła kolejny rekord w segmencie bankowym, tym razem w zakresie liczby uzyskanych wyroków w jednym miesiącu. W kwietniu 2022 r. kancelaria z GK Votum uzyskała dla swoich Klientów 482 orzeczenia. Dotychczas najlepszym miesiącem Votum pod tym względem był marzec br., w którym zapadły 462 rozstrzygnięcia w sprawach sądowych. Dla porównania, w styczniu i lutym wydano odpowiednio: 264 i 327 wyroków. W zapadłych rozstrzygnięciach dominują orzeczenia stwierdzające nieważność umów kredytowych.

– Analizując dane dotyczące liczby posiedzeń sądowych wyznaczonych na maj i czerwiec, przy utrzymaniu tegorocznej dynamiki orzekania w naszych sprawach frankowych, można oczekiwać nawet 1 500 wyroków w IIQ 2022 r. – informuje Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

W kwietniu osiągnięto jeszcze jeden rekordowy wynik. Do liczby 82 wyroków prawomocnych z IQ 2022 r., GK Votum dołożyła dodatkowe 46 orzeczeń. Zatem aktualnie suma wyroków sądów II instancji w 2022 r. wynosi 128, podczas gdy w całym 2021 r. GK Votum uzyskała 56 takich rozstrzygnięć.

– Warto podkreślić, że w okresie styczeń-marzec br. nasza skuteczność wyroków uzyskanych w II instancji wyniosła 100%. To oznacza, że w IQ 2022 r. w żadnej sprawie prowadzonej przez GK Votum sąd nie oddalił prawomocnie roszczeń frankowiczów – dodaje Kacper Jankowski.

Kwiecień przyniósł również rekordowe wyniki pod względem czasu trwania rozstrzygnięcie sądu I instancji. Sąd Okręgowy w Legnicy dnia 20 kwietnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 193/22) w ciągu 41 dni od wytoczenia powództwa przez kancelarię z GK Votum. W wydanym orzeczeniu sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz Klientów kwotę: 79 156,71 zł + 37 956,03 CHF z ustawowymi odsetkami oraz 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

– Oczywiście – uzyskanie rozstrzygnięcia w tak ekspresowym tempie cieszy. Niemniej jednak, dla nas kluczowa jest skuteczność prowadzonych postępowań. Nie zmienia to faktu, że obserwujemy stałe przyspieszenie w rozpatrywaniu spraw frankowych w sądach, zwłaszcza w II instancji. W całym 2021 r. statystyka orzeczeń prawomocnych, uzyskanych w ciągu 12 m-cy od złożenia apelacji, wyniosła 66%. Natomiast w IQ 2022 r., procent takich wyroków wzrósł do 74% – podaje Kacper Jankowski.