Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyższe przychody i zysk Wirtualnej Polski w pierwszym kwartale 2022 r.

Udostępnij

WPL (WIRTUALNA) w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła zysk netto o ponad 65%, w porównaniu do 2021 roku. Z WP Ads, narzędzia do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi na powierzchniach WP i u innych wydawców, korzysta już kilkuset klientów. Wirtualna Polska rozwija też usługi subskrypcyjne, z tego powodu nabyła akcje spółki Audioteka S.A. i jest zainteresowana zwiększeniem swojego zaangażowania w tej spółce.

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły ponad 213 mln zł. To wynik wyższy o ponad 19% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto spółki przekroczył 45 mln zł, co oznacza wzrost o 65%, a skorygowana EBITDA wyniosła ponad 72 mln zł.

– W pierwszym kwartale wyniki napędzał e-commerce, zwłaszcza Wakacje.pl, które potroiły przychody i osiągnęły wyniki wyższe od tych sprzed pandemii. Kilkunastoprocentowy wzrost notujemy również w sprzedaży reklamy internetowej. W naszym najnowszym narzędziu do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi rozliczanymi za sprzedaż, czyli WP Ads, mamy już kilkuset klientów, a przychody w ostatnim miesiącu wzrosły tam czterokrotnie – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Wirtualna Polska konsekwetnie buduje swoją pozycję w usługach subskrypcyjnych. WP Pilot oferuje dostęp do telewizji online. Trwają również prace nad uruchomieniem wersji abonamentowej radia internetowego Open FM. WP posiada ponadto 6,5% akcji w spółce Audioteka S.A., będącej liderem polskiego rynku audiobooków, który w bibliotece ma ponad 20 tysięcy tytułów. Wirtualna Polska jest zainteresowana zwiększeniem swojego udziału w tej spółce.

WP Ads to narzędzie do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi na powierzchniach WP i innych wydawców zrzeszonych w sieci WPartner. WP Ads oferuje rozliczenie za faktycznie zrealizowaną sprzedaż u klienta w kampaniach retargetingowych, w modelu CPC oferuje mailing i kampanie prospectingowe display. Dostępne są też kampanie display w modelu CPC i vCPM oraz reklama natywna w modelu CPC. Po zarejestrowaniu i zasilaniu konta na https://ads.wp.pl, można przystąpić do załadowania materiałów i ustawiania parametrów emisji.

Wirtualna Polska rozwija też brokerskie usługi reklamowe w ramach WPartner. Jest to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym wydawcom na skuteczną monetyzację ich powierzchni reklamowych dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej o model programmatic. Rozwiązanie umożliwia wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Sieć obsługuje obecnie ponad 19 mld zapytań reklamowych miesięcznie.

Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2022 roku przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2025. W dokumencie opisane zostały trzy główne obszary działań – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, w których spółka realizować będzie wyznaczone zadania. Wśród najważniejszych celów są: niezależność mediów, zielona energia, edukacja klimatyczna, różnorodność oraz cyberbezpieczeństwo. Strategia zawiera także założenia długoterminowe, z zakresem realizacji do 2030 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+