Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Ponad 20-proc. wzrost wyników R22 w I kwartale 2022

Udostępnij

Grupa R22 kontynuuje dynamiczny rozwój, zwiększając skalę działalności oraz osiągane wyniki finansowe. W I kwartale 2022 r. przychody wyniosły 84 mln zł, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 21 proc. do 21,3 mln zł, a skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po wzroście o 27 proc. wyniósł 8,7 mln zł. Wzrost wyników wspierany jest przez silną ekspozycję na rosnące segmenty rynku e-commerce. Jednocześnie Grupa w szybkim tempie wychodzi poza rynek CEE, stając się spółką globalną, w szczególności w segmentach CPaaS i SaaS.

We wszystkich trzech głównych segmentach Grupa R22 notuje dynamiczne wzrosty. Na szczególną uwagę zasługują wyniki segmentu cyber_Folks, które głównie w sposób organicznych wzrosły o 21 proc. r/r na poziomie przychodów i 24 proc. na poziomie wyniku EBITDA. W ramach segmentu Grupa rozwija swoją ofertę w szczególności z myślą o e-commerce, który już teraz jest silnie reprezentowaną branżą wśród klientów segmentu. Grupa cyber_Folks obsługuje ponad 40 tys. sklepów internetowych.

- Wypracowane wyniki są bardzo dobre i są rezultatem przemyślanych i skutecznych działań w obszarze rozwoju organicznego oraz akwizycji. To również efekt wykorzystania trendów rynkowych w zakresie cyfryzacji i rozwoju e-commerce, nie tylko w oczywistym obszarze handlu, ale również np. prowadzenia sprzedaży online przez hotele. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Na uwagę zasługuje również rozwój Profitroom, wartość rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem platformy wzrosła w I kwartale 2022 r. ponad 3-krotnie do 340 mln zł. Korzystnie wpłynęło to  na wypracowane przychody Grupy, które wyniosły 11 mln zł i były wyższe o 77 proc. r/r. Obecnie Profitroom koncentruje się na działaniach zwiększających skalę działalności poprzez ekspansję zagraniczną.

- Celem Grupy R22 jest rozwój działalności na globalnych rynkach. Profitroom już jest firmą globalną, intensywnie rozwija działalność na rynkach angielsko- i hiszpańskojęzycznych. Dla segmentu CPaaS istotnym krokiem w globalnym rozwoju jest przejecie MailerLite. Transakcja przeskalowuje ten segment, zwiększając skalę działalności ponad dwukrotnie. To jednocześnie jedna z największych zagranicznych inwestycji polskich technologicznych spółek w ostatniej dekadzie. W krótkiej perspektywie oczekujemy, że 50 proc. przychodów będzie pochodzić spoza Polski. – dodaje Jakub Dwernicki.

Już po zakończeniu I kwartału, Vercom podpisał warunkową umowę sprzedaży MailerLite, czyli globalnego dostawcy narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych. Transakcja pozwoli blisko trzykrotnie zwiększyć liczbę klientów segmentu CPaaS oraz zapewni obecność na 180 rynkach. Amerykańska spółka zatrudnia około 100 pracowników i obsługuje 38 tys. klientów. Wartość przejęcia to 400 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+