Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto P.A. Nova wzrósł w pierwszym kwartale o 30% r/r

Udostępnij

Grupa NVA (PANOVA), specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie projektowo-budowlanym, zanotowała w pierwszym kwartale 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły niespełna 50 mln zł (+74,8 proc. r/r), zysk operacyjny wyniósł 11,4 mln zł (+62,2 proc. r/r) a zysk netto 5,5 mln zł (+30 proc. r/r).

- Pierwszy kwartał 2022 roku był dla Grupy P.A. Nova bardzo udany. W segmencie komercyjnego najmu nieruchomości wynik był zdecydowanie lepszy r/r, głównie z uwagi na brak lockdownów. Obiekty handlowe funkcjonowały bez przerw, a czynsze i raty kredytowe regulowane były zgodnie z harmonogramami. Zakładamy, że utrzymamy podobne wyniki w tym segmencie w kolejnych kwartałach. Prowadzimy co prawda rozmowy w sprawie sprzedaży trzech parków handlowych, które zamierzamy sfinalizować na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. Wówczas jednak zmniejszą się przychody ale zostanie wygenerowany dodatkowy wynik finansowy. Niezależnie od tego, wyniki w tym segmencie w kolejnych kwartałach, nie powinny być gorsze od tych uzyskanych w pierwszym kwartale  – powiedział Tomasz Janik, prezes zarządu P.A. Nova.

Przychody z segmentu wynajmu wyniosły w I kwartale br. 21,97 mln zł i były wyższe r/r o ponad 53 proc. Z kolei sprzedaż z tytułu usług budowlanych i deweloperskich osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach br. 22,8 mln zł, co stanowi poprawę o prawie 250 proc. r/r.

- Osiągnęliśmy lepsze wyniki r/r w segmencie budowlanym pomimo trudnej sytuacji jeśli chodzi o inflację cen i dostępność materiałów. Nasze kontrakty są stosunkowo krótkie, ich realizacja trwa od 6 do 12 miesięcy, więc nasza ekspozycja na ryzyko zmiany cen nie jest tak duże jak np. przy kontraktach infrastrukturalnych. Obserwujemy oczywiście spadek marż w tym segmencie, jednak wszystkie kontrakty zewnętrzne w portfelu będą zrealizowane na dodatnich marżach. W większości umów kluczowe są elementy kosztowe, jeśli chodzi o materiały, mieliśmy zakontraktowane i zakupione przed gwałtownymi wzrostami cen, co pomogło załagodzić skalę wzrostu łącznych kosztów budowy. Obecnie zabezpieczamy zakupy usług i materiałów dużymi zaliczkami, co pozwala uchronić się przed nagłym wzrostem kosztów, ale wymaga większego zaangażowania kapitału. Nowe oferty oczywiście uwzględniają nowe poziomy cen materiałów i usług – powiedział Tomasz Janik, prezes zarządu P.A. Nova.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 44,4 mln zł (+142,7 proc. r/r), zysk operacyjny wyniósł 9,1 mln zł (+2338,2 proc. r/r) a zysk netto 9 mln zł (+411,4 proc. r/r).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+