Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Spyrosoft zwiększa przychody i ogłasza nową strategię

Udostępnij
 • W 1 kw. 2022 r. przychody Grupy SPR (SPYROSOFT) wyniosły 60 mln zł, co oznacza wzrost o 69% r/r i potwierdza szybkie tempo rozwoju Grupy.
 • Skonsolidowany zysk EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w 1 kw. o 47% do 10 mln zł.
 • Zysk netto Grupy wyniósł w 1 kw. 2022 r. 5 mln zł, co oznacza wzrost o 25%.
 • Nowa strategia Spółki na lata 2022-2026 r. zakłada coroczny wzrost przychodów o 25-35%, marżę EBITDA na poziomie 11-14% i wzrost liczby pracowników do 3 tys.
 • W przyszłości Spyrosoft planuje debiut na amerykańskiej lub europejskiej giełdzie. 

– Silny, stabilny wzrost przychodów to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów. W 1 kwartale 2022 roku do grona naszych klientów dołączyło 21 firm, to dla nas najwyższy kwartalny wynik w historii. Świadczonym usługom towarzyszyło zwiększenie stawek, dzięki czemu rosnące przychody przełożyły się na wyższe wyniki operacyjne oraz zysk netto. Nowi klienci napływają ze wszystkich sektorów, w których działamy: automotive, przemysł 4.0, medyczny, finanse, media i rozrywka, HR oraz dane geoprzestrzenne. W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację 66 nowych projektów dla nowych i obecnych klientów – mówi Sebastian Łękawa, członek zarządu Spyrosoft S.A.

W ślad za intensywnym wzrostem liczby projektów, zwiększa się także liczba pracowników i współpracowników Grupy Spyrosoft, która na koniec marca 2022 r. wyniosła 964 osoby. W pierwszym kwartale średnia liczba nowo zatrudnianych osób zwiększyła się do 50 miesięcznie, do zespołu dołączyło też 5 nowych rekruterów.

- W marcu Grupa Spyrosoft uruchomiła kolejne centrum deweloperskie, otwierając biuro w Timisoarze (Rumunia). Dzięki temu Grupa planuje zwiększyć zatrudnienie deweloperów wyspecjalizowanych w tworzeniu oprogramowania dla sektora automotive. Obecnie w rumuńskim biurze Grupa zatrudnia 21 specjalistów, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy planujemy zwiększyć zatrudnienie do minimum 100 osób. Ponadto, w pierwszym kwartale tego roku Grupa zatrudniła pierwszych pracowników w nowo uruchomionym biurze w Argentynie, a specjaliści z dynamicznie rosnącego zespołu w Krakowie przeprowadzili się do nowego, większego biura (High Five) – mówi Sebastian Łękawa.

W poprzednim kwartale firma rozszerzyła także wachlarz usług o cyberbezpieczeństwo. W tym segmencie Grupa pozyskała już dwóch nowych klientów. Do ich grona dołączyło także dwóch nowych klientów z obszaru robotyki, jednej z najnowszych dziedzin obsługiwanych przez wchodzącą w skład Grupy spółkę Spyrosoft Synergy ze Szczecina.

W 1 kw. 2022 r.  Grupa powiększyła się o nowo utworzoną spółkę Spyrosoft E-commerce. Zakończono też due diligence firmy Better Software Group, którą Spyrosoft przejął już po zakończeniu kwartału - w kwietniu 2022 r.

Rosyjska inwazja na Ukrainę nie wpłynęła na działalność biznesową Spyrosoft. Firma nie posiada centrów rozwoju w Ukrainie, Rosji, czy Białorusi i nie świadczy usług na tych rynkach.  Jednocześnie obserwuje wzmożone zainteresowanie usługami Spyrosoftu wśród klientów szukających dostawców IT w miejsce tych, utraconych na Wschodzie.

- Perspektywy biznesowe na kolejne kwartały 2022 roku są nadal optymistyczne – obserwujemy wzmożony popyt na usługi IT, liczba naszych klientów stale rośnie, wciąż planujemy również dynamiczny wzrost zatrudnienia. Przewidujemy stosunkowo niewielki wpływ możliwego spowolnienia gospodarczego na kondycję Grupy Spyrosoft - digitializacja jest kluczowym trendem cywilizacyjnym, co czyni branżę IT stabilnym sektorem gospodarki światowej. Pozyskujemy klientów gotowych rozwijać współpracę także w warunkach dekoniunktury i rozszerzamy ofertę o kolejne elementy (e-commerce, salesforce, customer support) – dodaje Sebastian Łękawa.

W 1 kw. 2022 r. skonsolidowane przychody Spyrosoft wyniosły 60 mln zł, o 69% więcej niż rok wcześniej. W tym czasie Grupa odnotowała także zysk netto w wysokości 5 mln zł, o 25% wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w 1 kw. 2022 r. wzrósł o 47% r/r do 8 mln zł. Zysk EBITDA w tym czasie wzrósł o 47% r/r do 10 mln zł.

 

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Spyrosoft:

Mln zł

    1 kw. 2022 r.

 1 kw. 2021 r.

zmiana r/r

Przychody netto

60,0

35,5

+69,1%

EBITDA

10,0

6,8

+47,0%

Zysk z działalności operacyjnej

8,0

5,5

 +47,0%

Zysk netto

 5,0

4,0

+25,1%

 

Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026

Kluczowe założenia opublikowanej dzisiaj przez Spyrosoft strategii przewidują:

 • Wzrost organiczny przychodów o średnio 25-35% rocznie.
 • Marżę EBITDA na poziomie 11-14%.
 • Zwiększenie liczby pracowników i współpracowników w Grupie do 3000 osób.
 • Wzrost organiczny poprzez pozyskiwanie nowych klientów i cross-selling.
 • Wzrost poprzez przejęcia spółek posiadających nowe dla Grupy kompetencje.
 • Otwieranie nowych centrów R&D za granicą, w tym na Dalekim Wschodzie.

W 2022 r. Spyrosoft rozpocznie także 5-letni motywacyjny program opcyjny dla pracowników zajmujących kluczowe dla rozwoju Grupy stanowiska techniczne i menedżerskie. Program zakłada emisję akcji, które będą stanowić ok. 5% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym.

W przyszłości Spyrosoft planuje też zadebiutować na giełdzie zagranicznej – na rynku europejskim lub amerykańskim. Dzięki temu Spółka chce zwiększyć wartość firmy dla akcjonariuszy, pozyskiwać i utrzymywać najlepszych specjalistów związanych programem opcyjnym oraz poszerzać grono swoich klientów o dużych, globalnych graczy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+