Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Dom Development zapowiada kolejny rok wzrostu wartości dywidendy

Udostępnij

Zarząd DOM (DOMDEV) proponuje, aby za 2021 r. spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 10,5 zł na akcję. Jeśli WZA przystanie na podział zysku w takiej formie, dywidenda Dom Development wzrośnie ósmy rok z rzędu. Natomiast biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań spółki, stopa dywidendy może wynieść ok. 10,6%.

"Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 15 lipca 2022 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 16 sierpnia 2022 roku" - dodano w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 10 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+