Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Movie Games VR opublikowało memorandum informacyjne dotyczące emisji akcji z prawem poboru

Kamil Mańko, Prezes Zarządu Movie Games VR
Kamil Mańko, Prezes Zarządu Movie Games VR
Udostępnij

MVR (MOVGAMVR), spółka z grupy kapitałowej MOV (MOVIEGAMES), ogłosiła pierwszy w swojej historii proces podniesienia kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru. Pozyskane w ten sposób 1,5 mln zł ma pozwolić na sfinansowanie trzech pierwszych produkcji.

W ramach emisji Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 6 335 580 akcji serii M po cenie 0,24 zł każda. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Trzy jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia dwóch akcji serii M. Akcje serii M objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń. Pozostałe akcje Zarząd przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż emisyjna.

13 maja Movie Games VR poinformowało rynek o harmonogramie emisji, który przedstawia się następująco:

20 maja

Publikacja Memorandum Informacyjnego

23 maja

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii M

25 maja

Dzień Prawa Poboru

31 maja

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

14 czerwca

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

24 czerwca

Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych

27 czerwca - 4 lipca

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

5 lipca

Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

W piątek 20 maja nastąpiła realizacja pierwszego punktu harmonogramu - publikacja memorandum informacyjnego. Dokument zawiera szczegółowe parametry emisji, opis spółki, usług celów strategicznych oraz bieżącej sytuacji Movie Games VR. Akcjonariusze chcący zapoznać się z tym materiałem mogą go pobrać ze strony mgvremisja.pl.

Doradcą w ramach procesu jest INC SA, które niejednokrotnie wspierało spółki z grupy Movie Games SA przy pozyskiwaniu finansowania. INC SA to notowana na GPW firma doradczo - inwestycyjna posiadająca licencję autoryzowanego doradcy NewConnect.

-  Jest to pierwszy proces pozyskania finansowania przez Movie Games VR, co czyni go kluczowym strategicznie dla Spółki. Pozyskane pieniądze mają zagwarantować realizację głównych celów spółki w perspektywie blisko dwóch lat. Wybraliśmy INC SA na doradcę procesu z uwagi na dotychczasowe pozytywne doświadczenia grupy Movie Games ze współpracy z nią. Zależało nam na pracy z profesjonalnym i doświadczonym podmiotem. Zespół INC SA jak najbardziej spełnia nasze oczekiwania – informuje Kamil Mańko, Prezes Zarządu Movie Games VR.

Zgodnie z opublikowanym memorandum objęcie całości emitowanych akcji umożliwi zrealizowanie wszystkich zakładanych celów emisyjnych. Spółka zakłada że pierwsze przychody ze sprzedaży realizowanych produkcji powinny pojawić się między II - IV kwartałem 2023 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+