Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zarząd Ferro rekomenduje 1,51 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Udostępnij

Zarząd FRO (FERRO) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 32 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,51 zł. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki taka wysokość dywidendy przełożyłoby się na stopę dywidendy wysokości ok. 5,3%.

"Zarząd wziął pod uwagę także wielkość bieżących i planowanych nakładów na inwestycje rozwojowe oraz skalę zadłużenia i bezpieczeństwo finansowe, szczególnie uwzględniając wysoki i nadal rosnący poziom stóp procentowych" - dodano w komunikacie

W ubiegłym akcjonariusze Ferro otrzymali dywidendy równą 2,2 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus