Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

W I kwartale 2022 r. ML System zanotowała 2,8 mln zł straty netto

Udostępnij

MLS (MLSYSTEM) w I kwartale 2022 r. wypracował 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 109 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 5,3 mln zł, czyli o 112 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Obecna wartość portfela zamówień (backlog) spółki jest rekordowa i wynosi 120 mln zł.

Rozwój potencjału w segmencie szkła powłokowego

Konsekwentna praca na rzecz rozwoju potencjału spółki w segmencie szkła powłokowego zaczyna przynosić oczekiwane efekty. Za 20 mln zł z rekordowego portfela zamówień do realizacji w 2022 r. odpowiada szkło powłokowe. Aż połowę tej kwoty (10 mln zł) z kolei stanowią moduły z powłoką kwantową – QGlass. To właśnie szkło powłokowe, w wariancie pasywnym i aktywnym, budować będzie strategiczną przewagę firmy na atrakcyjnych rynkach: BIPV, stolarki fasadowej i otworowej, a w szerszej perspektywie także automotive - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

- Produkcja szkła powłokowego odbywa się głównie w ramach nowo uruchomionej, nowoczesnej linii QGlass. Ze względu na specyfikę realizowanych obiektów architektonicznych przez naszych kontrahentów, modułów z powłoką kwantową nie sprzedajemy odrębnie, a w ramach zamówień uwzględniających różne rodzaje szkła powłokowego. Moduły z powłoką kwantową to nowy produkt w naszej ofercie, pionierski w branży, dlatego wciąż doskonalimy się w zakresie jego produkcji – dodaje Dawid Cycoń.

W bieżącym roku spółka zamierza zakończyć projekt inwestycyjny 2DGlass, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych szkła powłokowego. Z kolei w ramach projektu Active Glass w najbliższych tygodniach planowane jest rozstrzygnięcie postępowania na dostawę urządzeń.

W I kwartale 2022 r. spółka zanotowała stratę netto w kwocie 2,8 mln zł. Spowodowane jest to sytuacją na rynku cen surowców, materiałów i podwykonawstwa oraz zwiększonymi kosztami pracy (wzrost zatrudnienia związany z rozwojem spółki o ponad 100 osób rok do roku). W wyniku netto znalazły odzwierciedlenie również wyższe koszty finansowe oraz zwiększona amortyzacja będąca efektem projektów B+R oraz inwestycyjnych – jej przyrost to ok. 4,1 mln zł rok do roku.

Wzrost eksportu

W I kwartale 2022 r. ML System osiągnął 3,5 mln zł przychodów z kontraktów zagranicznych, co stanowi 6,5 proc. sprzedaży ogółem w tym okresie. Dla porównania w I kwartale 2021 r. sprzedaż zagraniczna wyniosła 0,3 mln zł. Produkty ML System sprzedano dotychczas do 19 krajów, a największym zainteresowaniem cieszą się one w Skandynawii oraz w krajach Beneluksu. W ostatnich tygodniach spółka podpisała umowę na dostawę modułów BIPV na modernizowany budynek siedziby koncernu petrochemicznego Shell w Holandii. Ponadto, spółka kontynuuje strategiczną współpracę z koncernem Pilkington, czego kolejnym efektem, po realizacji dworca kolejowego w Austrii, jest dostawa modułów BIPV do modernizowanego salonu samochodowego zlokalizowanego w Turcji.

- Naszą siłą jest dywersyfikacja sprzedaży. Systematycznie umacniamy pozycję w segmencie BIPV oraz fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP, oferujemy rozwiązania dla nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa, a także rozwijamy się w nowych obszarach, takich jak np. technologie wodorowe. Dzięki temu na zmiany w formule rozliczania wyprodukowanej energii ze słońca, związane bezpośrednio z rynkiem prosumenta, patrzymy z większym spokojem – podsumowuje Dawid Cycoń.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+