Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa CI Games wypracowała 4,1 mln zł zysku netto w Q1 2022

Udostępnij

12,9 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży wypracowała w Q1 br. Grupa CIG (CIGAMES). To wzrost o prawie 36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Od stycznia do marca zysk netto Grupy wyniósł 4,1 mln zł, w porównaniu do 2,7 mln zł po pierwszych trzech miesiącach ub. roku. Największy wpływ na wynik miała sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która w niespełna rok od premiery przekroczyła milion egzemplarzy.

- Jesteśmy zadowolenie z wypracowanych wyników po pierwszym kwartale br. To efekt przede wszystkim gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która stanowiła 56 proc. sprzedaży w raportowanym okresie. Najnowsza odsłona naszej snajperskie serii sprzedała się w liczbie ponad miliona kopii, a cała seria SGW przekroczyła już 13 mln. – mówi Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games.

W Q1 br. gry z portfela spółki UNL (UNILABGAM) wygenerowały 14 proc. skonsolidowanych przychodów netto.

Od stycznia do marca zysk z działalności operacyjnej Grupy CI Games wyniósł 4,2 mln zł (marża 32,5 proc.) i był wyższy o 1,7 mln zł w porównaniu do zysku osiągniętego w Q1 2021 r. Wzrost ten był spowodowany głównie wyższą marżą zysku na sprzedaży, który częściowo skompensował wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnozakładowych.

Od 2 marca br. do CI Games dołączył David Broderick, który został członkiem Zarządu CI Games i objął funkcję Dyrektora Finansowego Grupy. Wcześnie, przez trzy lata, pełnił funkcję CFO na notowanym na AIM Keywords Studios, a przez ponad osiem lat pracował w największych europejskich tanich liniach lotniczych, Ryanair Holdings plc, jako Dyrektor Relacji Inwestorskich.

Obecnie CI Games jest w procesie przeglądu opcji strategicznych Grupy. Zarząd CI Games rozważa możliwość wprowadzenia akcji spółki na Rynek Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

-  CI Games dysponuje dziś ogromnym potencjałem. Aktualnie pracujemy nad trzema dużymi grami. Największą z nich jest Lords of the Fallen 2, za którą odpowiada studio Hexworks, Sniper Ghost Warrior Next przygotowane przez Underdog Studio oraz Projekt Survive we współpracy z BatFields. Prace nad tymi projektami idą zgodnie z planem. Jestem zadowolony z efektów prac zespołów odpowiedzialnych za te tytuły – dodaje Marek Tymiński.

Na koniec marca br. środki pieniężne na koncie CI Games wynosiły 34,6 mln zł. Dodatkowo Spółka dysponuje umową limitu kredytowego w PKO BP do kwoty 29 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+