Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Creotech Instruments ustalił cenę emisyjną akcji

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Udostępnij

CRI (CREOTECH) ustalił cenę emisyjną akcji serii I w Ofercie publicznej na poziomie 100 zł za jedną akcję. Dzięki emisji nowych akcji firma planuje pozyskać 39,65 mln zł na dalszy rozwój, w tym ukończenie kluczowych projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych, a także zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych. Dziś, 15 czerwca br., rozpoczynają się zapisy na akcje spółki w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, które potrwają do 20 czerwca br. Kilka tygodni później, w lipcu 2022 r., Creotech Instruments planuje przeniesienie akcji spółki z NewConnect na Główny Rynek GPW w Warszawie. 

- Nasz model biznesowy i prezentowana strategia rozwoju spotkały się ze sporym zainteresowaniem Inwestorów w trakcie spotkań road show, co pomimo negatywnego sentymentu na rynku akcji w ostatnich dniach pozwoliło nam na zbudowanie Księgi Popytu na nasze akcje. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej Oferty publicznej. Właśnie ustaliliśmy cenę emisyjną na poziomie 100 zł za jedną akcję serii I. Zgodnie z tymi parametrami, w ramach emisji nowych akcji planujemy pozyskać 39,65 mln zł. Kapitał ten pozwoli nam na realizację głównych celów przedstawionych w Prospekcie, a także przybliży nas do jednego z głównych tegorocznych celów, jakim jest dołączenie do grona spółek notowanych na GPW w Warszawie. Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Jednocześnie spółka określiła liczbę akcji oferowanych Inwestorom w poszczególnych transzach. Oferta publiczna Creotech Instruments obejmie łącznie 396.558 akcji serii I, czyli maksymalną liczbę akcji objętych uchwałą emisyjną, przy czym: 20.710 Akcji serii I oferowane jest w Transzy Inwestorów Detalicznych, a 375.848 Akcji serii I w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I oraz ostatecznej liczby akcji serii I oferowanych w ramach oferty publicznej oraz liczby akcji serii I oferowanych w poszczególnych transzach dostępna jest na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/. Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy. Funkcję Doradcy zarządu Creotech pełni CC Group.

Creotech Instruments to największa polska firma produkująca i dostarczająca na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

W ramach sektora kosmicznego, w kwietniu 2022 r. firma zakończyła przegląd projektu PIAST pn. ,,System Requirements Review’’. Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie 3 satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Obecnie Spółka pracuje również nad projektem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

W ramach działalności spółki na rynku kwantowym, zespół inżynierów Creotech Instruments aktualnie rozpoczyna swój największy projekt, ponieważ międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech, w maju br. zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 r. oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 r. Creotech w tym projekcie jest jedynym podmiotem z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Ponadto niedawno Spółka poinformowała o podpisaniu  z austriacką firmą ID Quantique Europe GMBH porozumienia o współpracy w obszarze telekomunikacji kwantowej na rzecz programu niezależności kwantowej Unii Europejskiej. Ma ono na celu współpracę przy tworzeniu nowych produktów oraz ewaluację możliwości produkcji i testowania systemów wdrażanych przez ID Quantique Europe, z wykorzystaniem linii montażowej Creotech Instruments.

Systemy projektowane przez Creotech Instruments wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych na świecie, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI, czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech, a także w MIT, Berkley University, czy NIST w USA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+