Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Photon Energy rozpoczyna budowę pierwszego projektu fotowoltaicznego w Rumunii

Udostępnij
  • Spółka rozpoczęła budowę swojej pierwszej w Rumunii elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5,7 MWp. Do końca roku zostaną tam uruchomione instalacje o łącznej mocy 32 MWp, co sprawi, że moc zainstalowna elektrowni własnych Photon Energy zwiększy się do 120 MWp. Obecny pipeline projektów w Rumunii przekracza 235 MWp.
  • Po zakończeniu budowy nowej instalacji, liczba własnych elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy zwiększy się do 89, a ich moc zainstalowana do 97,6 MWp. Jednocześnie energia wytwarzana przez instalacje o mocy ponad 80 MWp sprzedawana będzie na ryzyku rynkowym, bez korzystania z systemów wsparcia.
  • Po oddaniu do użytku elektrownia będzie wytwarzać około 8,7 GWh energii odnawialnej rocznie.

PEN (PHOTON) rozpoczyna budowę swojej pierwszej w Rumunii elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5,7 MWp. Wysokowydajne moduły słoneczne typu bi-facial zamontowane na jednoosiowych systemach nadążnych (trakerach) będą dostarczać rocznie około 8,7 GWh energii odnawialnej do sieci Enel E-Distributie Banat. Energia będzie sprzedawana na ryzyku rynkowym, czyli bez wykorzystania systemu wsparcia i bez umowy sprzedaży energii (PPA). Nowy obiekt ma rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2023 roku.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczęciem budowy naszej pierwszej elektrowni w Rumunii - jednym z naszych kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, realizując strategię wzrostu ogłoszoną w wytycznych finansowych na 2022 rok – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

- Nowa instalacja jest ważnym krokiem w rozbudowie naszego portfela instalacji własnych. Stanowi również kamień milowy dla Photon Energy na rynku rumuńskim, gdzie do końca 2022 roku planujemy wybudować instalacje o łącznej mocy około 32 MWp. To powiększy moc naszych elektrowni własnych do ponad 120 MWp – dodaje Georg Hotar.

Położona w pobliżu Șiria w rumuńskim okręgu Arad elektrownia będzie zajmować ponad 9,3 ha i będzie tam zainstalowanych około 10 600 modułów fotowoltaicznych.

Po zakończeniu budowy instalacji, liczba własnych elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy wzrośnie do 89, a ich moc zainstalowana do 97,6 MWp. Jednocześnie czysta energia wytworzona przez instalacje o mocy ponad 80 MWp sprzedawana będzie na ryzyku rynkowym, bez wykorzystania systemów wsparcia.

Elektrownia będzie własnością i będzie obsługiwana przez Siria Solar S.R.L., spółkę celową, należącą w całości do Photon Energy Group.

Na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii spółka obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne w segmencie utility scale o łącznej mocy ponad 790 MWp, z czego 235 MWp w Rumunii. Pozostałe rumuńskie projekty, które mają powstać w 2023 i 2024 roku, znacząco przyczynią się do osiągnięcia długoterminowego celu spółki, jakim jest zwiększenie portfela własnych elektrowni do co najmniej 600 MWp do końca 2024 roku.

W konsekwencji wzrostu cen energii oraz w związku z tym, że energia z ponad 80% elektrowni Photon Energy sprzedawana jest po cenach rynkowych, spółka odnotowała w maju rekordowe przychody ze sprzedaży energii w wysokości 3,647 mln EUR, co stanowi wzrost w ujęciu rok do roku o 69,8%. Opierając się na prognozach cen energii na pozostałą część 2022 roku, spółka potwierdza swoje prognozy finansowe dotyczące skonsolidowanych przychodów w 2022 roku, zakładające wzrost do 65,0 mln EUR z 36,4 mln EUR w 2021 roku (+78,8% rdr) i w konsekwencji wzrost EBITDA do 18,0 mln EUR z 9,6 mln EUR w 2021 roku (+87,8% rdr).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+