Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

FIGENE Capital przygotowuje się do przejścia na główny parkiet GPW

Udostępnij

15 czerwca 2022 dokonano scalenia akcji FIG (FIGENE), grupy energetycznej notowanej na NewConnect, zajmującej się rozwojem projektów OZE, sprzedającej i dostarczającej zieloną energię dla klientów biznesowych oraz oferującej usługi wsparcia dla rynku. Resplit jest kolejnym krokiem przygotowującym Spółkę do przejścia na główny parkiet GPW.

FIGINE Capital to prywatna grupa energetyczna działająca na rynku OZE. Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię. Dowodem na to jest m.in. zakończenie budowy pierwszej elektrowni wiatrowej – TAKE THE WIND. Jednym z celów FIGENE Capital jest przejście na główny parkiet GPW. Jednym z kroków, przygotowującym Spółkę do debiutu na „dużym” parkiecie, jest scalenie akcji. Polega ono na podwyższeniu wartości nominalnej każdej z nich przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej wartości kapitału akcyjnego.

W wyniku scalenia akcji, które zakończyło się 15 czerwca br., przy zastosowaniu stosunku wymiany 10:1, liczba wszystkich akcji FIGENE Capital uległa zmianie poprzez zmniejszenie z liczby 2.131.421.310 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja do 213.142.131 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Chcieliśmy, aby wartość akcji FIGENE Capital dawała podstawy do precyzyjnej jej wyceny oraz zwiększała stabilizację kursu. W mojej ocenie, resplit oraz jego konsekwencje, współgrają również z tym, w jakim miejscu jest nasza spółka. Posiadamy wartościowe portfolio projektów RTB (ready-to-build), zabezpieczone grunty pod kolejne projekty, już wybudowaną pierwszą elektrownie wiatrową oraz długookresowe kontrakty PPA z dużymi i rozpoznawalnymi podmiotami, takimi jak m.in. polski producent odzieży LPP – mówi Janusz Petrykowski, prezes Zarządu FIGENE Capital S.A.

Rynek OZE będzie się rozwijał - biznes będzie musiał korzystać z zielone energii ze względu na wymogi międzynarodowych kontraktów, dekarbonizację polskiej energetyki oraz spodziewany deficyt mocy. Energetyka wiatrowa jest dziś najtańszym i najefektywniejszym sposobem wytwarzania energii w Polsce, dlatego biorąc pod uwagę rozwój sytuacji na rynku energii przyszłość dla FIGENE Capital wygląda bardzo obiecująco. – dodaje Robert Koński, Członek Rady Nadzorczej FIGENE Capital S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+