Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dr Irena Eris zawiesza prace nad prospektem

Udostępnij

Zarząd Dr Irena Eris S.A. w porozumieniu z jej akcjonariuszami i doradcami, podjął decyzję o czasowym zawieszeniu postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu Spółki. Postanowienie w tej sprawie wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Decyzja Spółki wynika z niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie.

– Nasze plany giełdowe pozostają aktualne. Chcemy kontynuować pracę nad pierwszą ofertą publiczną, a po zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, planujemy przeprowadzić IPO
i zadebiutować na GPW. Zwróciliśmy się natomiast do KNF z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, co jest pochodną obecnej sytuacji na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie. Będziemy na bieżąco monitorować otoczenie, tak aby w odpowiednim momencie powrócić do realizacji naszych planów –
mówi Paweł Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+