Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W czerwcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW spadła o 30,4%

Udostępnij
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 28,0% rdr do 17,7 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 41,6% rdr do poziomu 738,7 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 325,2% rdr do 947,8 mln zł
  • Spadek łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 35,3% rdr do 24,0 mld zł
  • Spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9% rdr do 228,5 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 54,1% rdr do 61,8 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 29,6% do 12,8 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 18,9% rdr do 11,1 TWh 

W czerwcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł, czyli o 30,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 28,0% rdr do poziomu 17,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 844,4 mln zł, o 28,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca wyniosła 53 573,42 pkt i była o 18,9% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 48,7% rdr do poziomu 179,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 49,4% rdr i wyniosła 165,3 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1 568,4 tys. szt., czyli o 18,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 41,6% rdr do poziomu 738,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 30,9% rdr do 136,8  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5% rdr do 661,4 tys. szt. 

W czerwcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9% rdr do poziomu 228,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 54,1% rdr do 61,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł, wobec 102,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 325,2% rdr do poziomu 947,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 24,0 mld zł wobec 37,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 35,3% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu br. 12,8 TWh, co oznacza spadek o 29,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 12,9% rdr do poziomu 2,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,8% rdr do poziomu 10,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 18,9% rdr do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 19,3% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 21,9% rdr do poziomu  9,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 2,4 TWh, co oznacza spadek o 4,5% rdr. 

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 30,3% rdr do poziomu 14,4 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 67,8% rdr, do wolumenu 4,6 TWh.

Kapitalizacja 375 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu 2022 r. wyniosła 554,5 mld zł (118,5 mld EUR). 

Łączna kapitalizacja 420 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 093,4 mld zł (233,6 mld EUR).

Na rynku NewConnect w czerwcu 2022 r. zadebiutowały akcje spółek: BRP (BLACKROSE) (wartość oferty: 2,09 mln zł) oraz GMB (GAMESBOX) (wartość oferty: 0,65 mln zł).

W czerwcu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus