Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Exelixis i Ryvu Therapeutics zawierają umowę licencyjną w celu opracowania terapii przeciwnowotworowych

Udostępnij

ALAMEDA, Kalifornia i KRAKÓW, Polska – 7 lipca 2022 r. – Exelixis Inc. (Nasdaq: EXEL) i Ryvu Therapeutics S.A. (RVU (RYVU)) poinformowały, że zawarły wyłączną umowę licencyjną, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię celującą w białko STING (STimulator of INterferon Genes). Umowa rozszerza portfolio projektów bioterapeutycznych Exelixis, poprzez połączenie opatentowanych przez Ryvu małocząsteczkowych agonistów STING i wiedzę spółki z zakresu biologii białka STING, z wiedzą ekspercką i zasobami spółki Exelixis w zakresie inżynierii przeciwciał, technologii koniugatów lek-przeciwciało (ang. antibody-drug conjugate, ADC) oraz potwierdzonym doświadczeniem w opracowywaniu terapii onkologicznych i ich komercjalizacji.

Zgodnie z warunkami umowy, Ryvu otrzyma od Exelixis płatność z góry w wysokości 14,04 mln PLN (3 mln USD) w zamian za określone prawa do małocząsteczkowych agonistów STING opracowanych przez Ryvu, które Exelixis zamierza włączyć do terapii celowanych, takich jak koniugaty lek-przeciwciało. Exelixis będzie przewodził wszystkim pracom badawczym, a po wyłonieniu każdego kandydata klinicznego, będzie odpowiadał za jego rozwój i komercjalizację. W ramach współpracy Ryvu zapewni wsparcie eksperckie oraz swój know-how na wczesnym etapie badań, a także będzie upoważnione do otrzymywania płatności za osiągnięcie przez projekt kamieni milowych na etapie rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji projektu, oraz równolegle tantiem od rocznej sprzedaży netto wszystkich produktów, które zostaną z powodzeniem skomercjalizowane w ramach tej współpracy. Ryvu zachowa również wszelkie prawa do rozwoju i komercjalizacji swojego portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING.

- Uzyskanie dostępu do nowatorskich celów molekularnych i technologii jest istotnym elementem naszej strategii rozszerzania portfolio projektów bioterapeutycznych, a ta współpraca pozwala nam na czerpanie korzyści z aktywów i wiedzy Ryvu związanych z białkiem STING – komentuje dr Peter Lamb, Wiceprezes, Dyrektor ds. Strategii Naukowej i Dyrektor Naukowy Exelixis. Portfolio agonistów STING Ryvu obejmuje dokładnie scharakteryzowane związki o różnych lekopodobnych właściwościach (ang. drug-like properties), w tym małocząsteczkowych agonistów wykazujących aktywność wobec wszystkich wariantów białka STING i odpowiednich do koniugacji lek-przeciwciało. Wierzymy, że te właściwości będą wspierać rozwój nowatorskich terapii celowanych STING, które mogą przynieść korzyści większej liczbie pacjentów z różnymi wskazaniami nowotworowymi, co jest priorytetem dla wszystkich w Exelixis.

Ścieżka STING może być aktywowana w komórkach odpornościowych w mikrośrodowisku guza oraz w komórkach nowotworowych i indukuje odporność wrodzoną oraz nabytą poprzez aktywację komórek prezentujących antygen (ang. antigen presenting cells, APCs), cytotoksycznych limfocytów T i komórek NK (natural killer). Ukierunkowane dostarczanie małocząsteczkowych agonistów STING Ryvu, może zapewnić różnicujący i nowatorski mechanizm uśmiercania komórek nowotworowych. Agoniści STING Ryvu zostali racjonalnie zaprojektowani w celu różnicowania się od konkurencyjnych związków i powodują zależną od białka STING, trwałą odpowiedź przeciwnowotworową oraz uwalnianie cytokin w modelach przedklinicznych.

- Ryvu wykorzystało swoją szeroką wiedzę dotyczącą struktury białka STING, aby racjonalnie zaprojektować związki małocząsteczkowe, które różnią się strukturalnie od znanych agonistów STING, a ich aktywność w testach na komórkach odpornościowych in vitro przewyższa tę obserwowaną dla większości potencjalnie konkurencyjnych związków – podsumował dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor ds. Naukowych w Ryvu Therapeutics. Doświadczenie spółki Exelixis w opracowywaniu celowanych terapii przeciwnowotworowych oraz ich rosnące zasoby i aktywa biologiczne sprawiają, że jest to odpowiedni partner do wykorzystania potencjału naszej technologii celującej w białko STING, jako podstawy dla nowatorskich terapii przeciwnowotworowych, a także stanowi kolejne znaczące potwierdzenie naszej wiedzy i doświadczenia w obszarze immunoonkologii oraz walidację platformy badawczej Ryvu. Cieszymy się, że możemy współpracować z wiodącą firmą onkologiczną, która podziela naszą pasję do innowacji, dąży do poprawy opieki nad pacjentami i przesuwa granice rozwoju terapii onkologicznych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+