Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[BR Premium] Śnieżka: z historią i na zakręcie

Udostępnij

Tekst obejmuje analizę spółki w kilku wymiarach:
- potencjału rozwoju
- struktury akcjonariatu
- efektywności wykorzystania zaangażowanego kapitału
- historii transferu zysków do akcjonariuszy
- wskaźnika wypłat
- dynamiki wzrostu dywidendy
- oczekiwanej stopy dywidendy

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus