Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

GPW zawiesi obrót akcjami Lotosu od 29 lipca 2022 r.

Udostępnij

W związku z połączeniem PKN (PKNORLEN), obrót akcjami LTS (LOTOS) zostanie zawieszony od 29 lipca 2022 r. Zlecenia maklerskie na akcje spółki niezrealizowane do 28 lipca 2022 r. stracą ważność, a po tej dacie nie będą przyjmowane. 

"GPW Benchmark jako Administrator Rodziny Indeksów Giełdowych informuje, że - celem zachowania przejrzystości metody indeksu oraz jego reprezentatywności - usunięcie Grupy Lotos S.A. z portfeli WIG20 oraz innych Indeksów Giełdowych zostanie przeprowadzone w trybie korekty nadzwyczajnej po upływie dwóch dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wpisaniu połączenia z PKN Orlen do właściwego rejestru sądowego" - dodano w komunikacie GPW Benchmark

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus