Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

R22 skupi 80 tys. akcji własnych

Jakub Dwernicki, prezes R22
Jakub Dwernicki, prezes R22
Udostępnij

R22 skupi 80 tys. akcji własnych po 50,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość skupu wyniesie 4 mln zł. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 28 lipca br. Wcześniej spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 10,1 mln zł, czyli 0,71 zł na jedną akcję.

- Rozwój biznesu i systematyczne generowane nadwyżki finansowe pozwalają nam regularnie dzielić się zyskami z akcjonariuszami. W tym roku trafiło do nich łącznie 14 mln zł, czyli 55 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2021 r. Tegoroczny podział na wypłatę dywidendy i skup akcji własnych to efekt dialogu z inwestorami. Jednocześnie jesteśmy spółką dywidendową i wykorzystujemy obecną sytuację na rynku kapitałowym i przecenę akcji R22. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Dywidenda z zysku za ubiegły rok (w wysokości 0,71 zł na jedną akcje) została wypłacona 17 czerwca 2022 r.

W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 12.544.050 akcji R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 99,36%. Akcje własne mogą zostać przeznaczone do ich umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów lub mogą zostać zaoferowane w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+