Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Leszek Kasperski, Caspar Asset Management: Przejście na Rynek Główny GPW jest realizacją naszych planów

Udostępnij

CSR (CASPAR) opublikował prospekt emisyjny. Akcje Spółki powinny być wkrótce notowane na Rynku Głównym GPW. Spółka zmienia rynek notowań bez emisji. Caspar Asset Management jest jedną z największych w Polsce niezależnych firm inwestycyjnych, dysponującą własną siecią dystrybucyjną, głównie poprzez spółkę zależną  F-Trust S.A. Wartość zarządzanych aktywów na koniec czerwca br. wyniosła prawie 2 mld zł, a wartość wszystkich aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Caspar AM przez klientów to ponad 2,5 mld zł.

„Przejście na Rynek Główny GPW jest realizacją naszych planów. Osiągnęliśmy odpowiednią wielkość firmy i poziom organizacji, zatem jest to dobry moment na przeniesienie notowań akcji. Obecnie Spółka nie potrzebuje zasilenia kapitałowego. Prowadzimy stabilnie rozwijający się biznes i możemy corocznie wypłacać przynajmniej 80% zysku w postaci dywidendy. - komentuje Leszek Kasperski, prezes zarządu Caspar Asset Management S.A.  Wyniki naszych strategii inwestycyjnych oraz rozwój struktur sprzedaży produktów zbudowały wartość firmy i przełożyły się na zaufanie klientów oraz długoterminowe relacje. W połowie 2020r. wartość wszystkich aktywów powierzonych nam przez klientów wynosiła 1,68 mld zł, rok później 2,74 mld zł, a na koniec czerwca br. jest to 2,53 mld zł. Cechuje nas odważne podejście do zmiany poglądów inwestycyjnych oraz sprawność i konsekwencja w zmianach polityki inwestycyjnej. Dzięki nim w większym stopniu korzystamy ze wzrostów wybranych branż lub potrafimy wcześniej niż inni zareagować na spadki na rynkach. Szczególnie obecnie uważamy, że w erze wyższych stóp procentowych posiadanie części majątku w akcjach spółek, które generują zyski, a części w instrumentach dłużnych jest dobrym sposobem na uzyskanie stóp zwrotu wyższych od inflacji. F-Trust, podmiot z naszej grupy prowadzący dystrybucję, zapewnia nam niezależność od dużych instytucji finansowych, ale także dystrybuuje produkty innych instytucji, co pozytywnie wpływa na naszą rentowność.”

Caspar Asset Management został założony w 2009 r. przez Leszka Kasperskiego. Spółka zadebiutowała na New Connect w grudniu 2011r. W skład zarządu wchodzą: Leszek Kasperski, założyciel i prezes zarządu odpowiedzialny za rozwój firmy i nadzorujący spółki wchodzące w skład grupy, Błażej Bogdziewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor inwestycyjny oraz Hanna Kijanowska, wiceprezes i dyrektor operacyjny. Funduszami zarządza doświadczony zespół.

Od początku strategia budowania firmy opierała się na budowaniu relacji z klientami oraz na autorskich strategiach inwestycyjnych, których sprawne wdrażanie przekładało się na korzyści dla klientów. Wyniki inwestycyjne roku 2021 i rekordowy wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem Spółka zawdzięcza inwestycjom w spółki branż technologicznych i biotechnologicznych. Dzięki sprawnie wprowadzonym zmianom polityki inwestycyjnej w 2022r. udało się ochronić wielu klientów Spółki przed znacznymi stratami. Obecnie, w portfelach strategii i funduszy Caspar znajdują się spółki z branży energetycznej, przemysłu zbrojeniowego, a także wybrane spółki surowcowe.

Spółka rozwija struktury sprzedażowe oraz inwestuje w rozwiązania technologiczne F-Trust S.A., podmiotu dystrybuującego produkty Grupy Caspar oraz innych instytucji finansowych. Platforma F-Trust, daje dostęp do największej liczby funduszy w Polsce oraz umożliwia nabywanie, zamianę i umarzanie jednostek bez konieczności spotykania się z pracownikiem. Własne struktury dystrybucyjne uniezależniają Caspar od dużych instytucji finansowych i pozwalają na osiąganie wyższych marż operacyjnych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+