Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zmiany w głównych indeksach po fuzji Orlen-Lotos

Udostępnij

GPW Benchmark informuje, że po sesji 3 sierpnia 2022 r. z list uczestników  indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG.MS-PET, WIG140, WIG-ESG, WIG, WIG-Poland oraz WIG-paliwa zostaną wykreślone akcje spółki LTS (LOTOS) (ISIN PLLOTOS00025).

Operacja wykreślenia akcji spółki LOTOS z portfeli ww. indeksów wynika z połączenia spółki LOTOS ze spółką PKN (PKNORLEN) i wpisania ww. połączenia do właściwego rejestru.

Ponadto po sesji 3 sierpnia 2022 r.:

  • w indeksach WIG20 i WIG20TR w miejsce spółki LOTOS, zostanie wpisana spółka KTY (KETY) (ISIN PLKETY000011) z pakietem 9.650.000 akcji, 
  • w indeksach WIG30 i WIG30TR w miejsce spółki LOTOS, zostanie wpisana spółka BDX (BUDIMEX) (ISIN PLBUDMX00013) z pakietem 12.728.000 akcji. 
  • w indeksie WIG.MS-PET, w miejsce spółki LOTOS, zostanie wpisana spółka SEN (SERINUS) (ISIN JE00BNNMKT29) z pakietem 7.862.000 akcji. 
  • w indeksie WIG140, w miejsce spółki LOTOS, zostanie wpisana spółka VOTUM (ISIN PLVOTUM00016) z pakietem 5.150.000 akcji. 
  • w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki KETY, zostanie wpisana spółka BNP (BNPPPL) (ISIN PLBGZ0000010) z pakietem 18.601.000 akcji, 
  • w indeksach sWIG80 i sWIG80TR, w miejsce spółki BNPPPL, zostanie wpisana spółka VOT (VOTUM) (ISIN PLVOTUM00016) z pakietem 5.150.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG, w miejsce spółki LOTOS, zostanie wpisana spółka LWB (BOGDANKA) (ISIN PLLWBGD00016) z pakietem 7.285.000 akcji. 
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+