Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

W lipcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 9,7%

Udostępnij
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 12,3% rdr do 20,8 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 123,4% rdr do poziomu 654,0 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 320,7% rdr do 885,9 mln zł
  • Spadek łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 64,9% rdr do 17,9 mld zł
  • Spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 21,6% rdr do 182,3 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 36,9% rdr do 56,5 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 43,9% do 12,0 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 58,5% rdr do 7,0 TWh

W lipcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 20,9 mld zł, czyli o 9,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 12,3% rdr do poziomu 20,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 990,8 mln zł, o 17,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 55 007,36 pkt i była o 18,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lipcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 43,9% rdr do poziomu 152,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 45,0% rdr i wyniosła 147,4 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 993,8 tys. szt., czyli o 76,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 123,4% rdr do poziomu 654,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 1,1% rdr do 117,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 43,5% rdr do 208,2 tys. szt.

W lipcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 21,6% rdr do poziomu 182,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 36,9% rdr do 56,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 92,8 mld zł, wobec 101,0 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 320,7% rdr do poziomu 885,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 17,9 mld zł wobec 50,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 64,9% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu br. 12,0 TWh, co oznacza spadek o 43,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 25,2% rdr do poziomu 2,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 47,2% rdr do poziomu 9,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 58,5% rdr do 7,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,6% do poziomu 1,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 61,8% rdr do poziomu  6,0 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,7 TWh, co oznacza wzrost o 0,4% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 56,8% rdr do poziomu 4,3  ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 66,2% rdr, do wolumenu 3,4 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lipcu 2022 r. wyniosła 565,9 mld zł (119,4 mld EUR).  

Łączna kapitalizacja 419 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 089,5 mld zł (229,9 mld EUR).

Na Głównym Rynku w lipcu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki CRI (CREOTECH) (przejście z NewConnect).

Na rynku NewConnect w lipcu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki HPM (HIPROMINE) (wartość oferty: 36,8 mln zł).

W lipcu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 22 rok wcześniej. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+