Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Huuuge rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Anton Gauffin, prezes Huuuge Inc.
Anton Gauffin, prezes Huuuge Inc.
Udostępnij

Rada Dyrektorów HUG (HUUUGE) odjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości spółki. Jak podano w komunikacie, celem przeglądu jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki.

"Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub przeprowadzenie potencjalnej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu Emitenta" - czytamy w treści komunikatu

Zaznaczono jednocześnie, że przegląd nie musi spowodować jakiejkolwiek transakcji lub zmiany struktury własności lub strategii spółki.

"Został powołany Komitet Specjalny Rady Dyrektorów Spółki, który zatrudnił doradców finansowych i prawnych do wsparcia Spółki w przeprowadzeniu Przeglądu" - dodano

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+