Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Arctic Paper zanotował w II kwartale 2022 r. 254 mln zł zysku netto

Udostępnij

ATC (ARCTIC) zgodnie z przedstawionymi wstępnymi danymi, odnotował w drugim kwartale bieżącego roku 254 mln zł zysku netto. Wynik został wypracowany przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1 296 mln zł i 330 mln zł EBITDA.

"Szacunkowe wyniki jakie Grupa i Spółka osiągnęła w II kwartale 2022 roku są istotnie wyższe od wyników uzyskanych w II kwartale roku poprzedniego. Wzrost szacunkowych skonsolidowanych przychodów oraz zysku wynika z wysokiego popytu na papier oraz zbilansowanej polityki energetyczno-surowcowej Grupy" - podano w komunikacie

Po pierwszym półroczu przychody Arctic Paper osiągnęły 2 407 mln zł, EBITDA 536 mln zł, natomiast szacunkowy zysk netto za ten okres to 400 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w raporcie półrocznym, który ma się ukazać 10 sierpnia 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+