Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Stalprodukt szacuje zysk netto pierwszego półrocza 2022 r. na 266 ml zł

Udostępnij

Skonsolidowany zysk netto STP (STALPROD) wyniósł w pierwszym półroczu 2022 r. 265,97 mln zł według przedstawionych wstępnych danych. W analogiczny okresie 2021 r. zysk netto spółki był równy 221,05 mln zł. Wyższy niż rok wcześniej był również skonsolidowany zysk operacyjny, który wzrósł do poziomu 346,41 mln zł z 267,38 mln zł w pierwszej połowie ubiegłego roku.

Spółka szacuje, że przychody wyniosły w zakończonym półroczu 3 051,44 mln zł (wobec 2 143,19 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku), z czego za 860,74 mln zł odpowiadał segment Blach Elektrotechnicznych, 595,37 mln zł segment Profili, natomiast 1 376,87 mln zł segment Cynku. 

"Znaczący wzrost zarówno przychodów wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, jak i skonsolidowanych przychodów i wyników (z działalności operacyjnej i zysku netto), spowodowany jest głównie znaczącą poprawą warunków cenowych w raportowanym okresie w porównaniu do tego samego okresu 2021 i 2020 r" – czytamy w komunikacie

Zaznaczono także, że negatywny wpływ na wyniki miały zdarzenia jednorazowe. W segmencie Profili był to odpis zapasów do poziomów rynkowych w wysokości 20,6 mln zł, a w segmencie Cynku znaczący wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego (o ok. 50 mln zł r/r) oraz koksiku (o ok. 48 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r.).

Skonsolidowany raport kwartalny Stalproduktu za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie opublikowany 31 sierpnia 2021 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+