Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Cloud Technologies złożyła do KNF prospekt w związku z planem przejścia na główny rynek GPW

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planem przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przejście spółki na główny rynek GPW jest jednym z kluczowych celów jakie spółka zamierza zrealizować w ramach strategii na lata 2021- 2023. Procesowi przejścia nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

- Złożenie prospektu jest kolejnym elementem realizacji strategii na lata 2021 - 2023. Naszym priorytetem jest dalszy rozwój spółki w oparciu o nasz dobrze sprawdzający się model biznesowy. Zwiększenie sprzedaży w kluczowym segmencie sprzedaży danych i zakończona sukcesem akwizycja TL1 otworzyły przed nami nowe możliwości, a przejście na główny rynek GPW zwiększy ekspozycję spółki na rynku i poszerzy grono inwestorów, w szczególności instytucjonalnych, do których możemy dotrzeć – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Przejście z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny etap w rozwoju spółki, która jest jednym z wiodących dostawców danych na świecie. Potwierdza dojrzałość spółki, jej stabilną sytuację finansową oraz transparentność działań i komunikacji z rynkiem. W związku z planowanym przejściem na główny parkiet Cloud Technologies spodziewa się wzrostu płynności akcji oraz zainteresowania spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych, którzy w przyszłości mogą stać się jej akcjonariuszami. W najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego będzie weryfikowała prospekt, natomiast po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona ostateczna data debiutu Spółki na Rynku Głównym GPW.

W poprzednim roku Cloud Technologies ogłosiło strategię składającą się z trzech perspektyw: biznesowej, finansowej i korporacyjnej. Przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z dwóch założeń perspektywy korporacyjnej obok programu motywacyjnego. Perspektywa biznesowa zakłada globalizację biznesu, rozwój własnych technologii oraz zwiększenie monetyzacji danych. Natomiast perspektywa finansowa obejmuje zakup technologii, skup akcji własnych, akwizycje międzynarodowe oraz działalność B+R.

2022 rok dla Cloud Technologies to czas dalszej realizacji strategii zaplanowanej na lata 2021 - 2023. Obecny udział w przychodach kluczowego dla rozwoju spółki segmentu sprzedaży danych wynosi obecnie 75%. W poprzednim miesiącu spółka zawarła umowę inwestycyjną w sprawie nabycia 100% udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. za 1,87 mln euro. Transakcja ma na celu rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybucji danych. Spółka prowadzi również inwestycje w obszarze autorskich rozwiązań technologicznych oraz zabezpieczyła środki na zakup technologii. Jednocześnie Cloud Technologies prowadzi skup akcji w ramach programu motywacyjnego. Dotychczas spółka nabyła 45 tys. akcji z maksymalnej liczby 250 tys. akcji oraz przeznaczyła 1,4 mln zł z maksymalnej kwoty 15 mln zł przeznaczonej na program motywacyjny.

Pierwszy kwartał 2022 roku był jednym z najlepszych kwartałów Cloud Technologies w przeciągu ostatnich czterech lat. W I kwartale tego roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. To wzrost o 83% w stosunku do IV kw. 2021 roku. EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Kluczowy wpływ na bardzo dobre wyniki finansowe spółki miała koncentracja biznesu na segmencie sprzedaży danych. 16 sierpnia spółka opublikuje wyniki za II kwartał 2022 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus