Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Captor Therapeutics wybrał klej molekularny CPT-6281 na lek w projekcie CT-01

Udostępnij

Captor Therapeutics S.A. (CTX (CAPTORTX)), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych poinformowała o wyborze kandydata na lek CPT-6281 w  projekcie CT-01, który koncentruje się na opracowywaniu terapii TPD w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC).

Nominacja kandydata na lek oznacza, że Spółka rozpoczęła proces syntezy wysokoskalowej, który będzie przeprowadzony przez doświadczonego podwykonawcę. To pierwsze badanie wchodzące w skład pakietu  tzw. CTA/IND-enabling studies, które umożliwi rozpoczęcie badań klinicznych w przyszłym roku.

Nominacja naszego pierwszego kandydata na lek, to kolejny i bardzo satysfakcjonujący kamień milowy w historii Spółki, który pokazuje efekty kilku lat systematycznej pracy nad celowaną degradacją białek. W projekcie CT-01 wchodzimy w  zaawansowany etap przedklinicznego rozwoju kandydata na lek, czyli prace których wyniki znajdą się w dokumentacji IND, i otworzą nam drogę do rozpoczęcia I fazy badań klinicznych - komentuje dr Michał Walczak, Członek Zarządu Captor Therapeutics.

Ogłoszone wyniki badań potwierdzają, że Spółka, zgodnie z założonym harmonogramem, osiąga kolejne kamienie milowe prac badawczo-rozwojowych projektu CT-01. Dzięki temu, Captor Therapeutics dokonał nominacji  kandydata na lek do rozwoju klinicznego w 2023 r.

Kolejnym krokiem w rozwoju nie tylko projektu CT-01, ale i całej Spółki będzie wejście w fazę rozwoju klinicznego. Mamy tutaj olbrzymie oczekiwania związane z tym, że kandydat na lek projektu CT-01, będzie pierwszym na świecie związkiem działającym na zasadzie kleju molekularnego w leczeniu raka wątroby. Liczymy, że wykorzystanie potencjału technologii TPD może nieść olbrzymie korzyści terapeutyczne pacjentom obarczonym tym ciężkim nowotworem. – dodaje dr Michał Walczak.

Ogłoszone postępy to kolejny etap rozwoju projektu CT-01, wcześniej, w styczniu 2022 r., Spółka ogłosiła obiecujące wyniki eksperymentów dowodzących słuszności hipotezy terapeutycznej w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (ang. in vivo proof of concept). Potwierdziły one, że zoptymalizowane związki posiadają właściwości pozwalające na wejście w kolejną fazę rozwoju. Dodatkowe wyniki badań w modelu in-vivo uzyskane w kwietniu br. potwierdziły wysoką aktywność przeciwnowotworową przy niskich dawkach dwóch związków wiodących w mysim modelu ludzkiego raka wątroby, przy podaniu doustnym.

Dzisiejsza nominacja utwierdziła nas w przekonaniu, że CPT-6281 ma potencjał terapeutyczny w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma), dla którego obecnie nie ma skutecznej terapii- dodał dr Tom Shepherd, Prezes Captor Therapeutics

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+