Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Serhei Kostevitch, Asbis: Stopień realizacji górnych widełek naszej prognozy jest bardzo wysoki

Udostępnij

ASB (ASBIS), wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pomimo niezwykle trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I półroczu 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w I pół. 2022 r. przekroczyły 1,2 mld USD (blisko 5,2 mld zł) i były tylko o 14% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,4 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 27,1 mln USD (115,9 mln zł) w porównaniu do 30,2 mln USD w I półroczu 2021 r. (spadek o 10%). W samym II kwartale 2022 roku ASBIS wypracował 516,4 mln USD (2,3 mld zł) przychodów oraz 11,1 mln USD zysku netto (48,6 mln zł).

Zarówno w I półroczu, jak i w II kw. 2022 r. Grupa znacząco poprawiła marżę zysku brutto do poziomu odpowiednio 8,35% i 9,35% z odpowiednio 6,68% i 6,94% rok wcześniej. Marża brutto wypracowania w samym II kw. była na rekordowym poziomie.

Wyniki spółki są zgodne z oczekiwaniami oraz opublikowanymi prognozami finansowymi na 2022 r. Po I półroczu stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 50% oraz 52% na poziomie zysku netto. Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. będą się kształtowały pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD.

INNE WAŻNE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE:

 • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był bardzo dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 51% w I półroczu 2022 r.).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), zajmując w I półroczu tego roku 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 39,8 mln USD (wzrost o 11,3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • ASBIS otworzył nowy sklep Apple iSpot w Centrum Handlowym Metro City w Batumi w Gruzji. Jest to 21. sklep Apple prowadzony przez ASBIS na terenie swojej działalności.
 • ASBIS dalej rozszerza swoją działalność, podpisuje nowe i przedłuża istniejące umowy dystrybucyjne: ExaGrid, Pure Storage, Edgecore Networks.

„Drugie półrocze tego roku pozostawało od wpływem wojny w Ukrainie. Pomimo tego wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, a nasza marża brutto w II kw. tego roku osiągnęła rekordową wysokość. Koncentrujemy się teraz na produktach i usługach wyżej marżowych, w tym usługach dla biznesu, których udział w naszej strukturze sprzedaży systematycznie rośnie. Pracujemy też nad dywersyfikacją naszego biznesu, którego przykładem może być inwestycja w spółkę EMBIO Diagnostics. Spółka ta właśnie sfinalizowała i wprowadza do szerokiej dystrybucji przełomowy produkt B.EL.D., który dzięki wykorzystaniu biosensorów, szybko i trafnie diagnozuje bezpieczeństwo żywności, jakość powietrza i wody oraz innych zanieczyszczeń środowiskowych. Urządzenie może być też stosowane do szybkiego wykrywania i diagnostyki SARS-CoV-2, co szczególnie obecnie może być istotne dla nas wszystkich” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

„ASBIS, zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie rozwija swoją działalność na rynkach nieobjętych wojną. Obecnie w naszej strukturze sprzedaży największym rynkiem jest Kazachstan, natomiast nowymi krajami w TOP10 są Azerbejdżan oraz Gruzja. Bardzo dobrze sprzedażowo radzi sobie też Armenia. Wszystkie te rynki rozwijają się bardzo dynamicznie, a ASBIS ma na nich bardzo silną, dominującą pozycję. Stopień realizacji górnych widełek naszej prognozy jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni kwartał roku to historycznie najlepszy okres sprzedaży w naszej branży. Uważamy, że jeśli sytuacja w Ukrainie i sąsiednich rynkach nie pogorszy się, nasza prognoza na 2022 r. jest niezagrożona”  – dodał Serhei Kostevitch.

WYNIKI FINANSOWE

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w I półroczu 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz w tabeli poniżej poglądowo w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie II kwartału i I półrocza lat 2022 i 2021 mln USD
mln PLN

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I półroczu 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 17%, podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie. Głównymi powodami niższej sprzedaży była wojna na Ukrainie (która dotknęła również sąsiednie kraje), wysoka inflacja i słabszy popyt.

W związku z tym, udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w łącznych przychodach Spółki za I półrocze 2022 r. uległ zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Wzrósł udział regionu Europy Środkowo-Wschodniej w I półroczu 2022 r. do 26,10% z 22,50% rok wcześniej. W tym samym czasie udział regionu krajów byłego ZSRR zmniejszył się do 51,09% z 52,73%.

Udział Bliskiego Wschodu i Afryki wzrósł I połowie 2022 r. do 14,71% z 11,87%.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I półroczu 2022 r. oraz I półroczu 2021 r.

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek na Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody zrealizowane w tym kraju spadły o 39,8% w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Przychody wypracowane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji – spadły o 55,1% w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Z drugiej jednak strony, Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak Kazachstan – obecnie największy rynek Grupy, na którym przychody wzrosły o 45,6% w porównaniu do I półrocza 2021 r.

Obecnie drugim co do wielkości rynkiem ASBIS są Zjednoczone Emiraty Arabskie z przychodami na poziomie 134,5 mln USD w I półroczu 2022 r. (wzrost o 25,8% rok do roku).

Polska odnotowała wzrost przychodów w I półroczu 2022 r. o 11,3% względem I półrocza 2021 r.

Krajami o najwyższym wzroście przychodów w I półroczu 2022 r. były:

 • Gruzja – wzrost o 68.9%
 • Azerbejdżan – wzrost o 54.2%
 • Kazachstan – wzrost o 45.6%
 • Słowacja – wzrost o 27%.

W II kwartale 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Armenia – wzrost o 246,1%
 • Azerbejdżan – wzrost o 87,8%
 • Gruzja – wzrost o 85,7%
 • Kazachstan – wzrost o 49,7%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 45,8%.
Struktura przychodów – Top 10 krajów w I półroczu 2022 r. oraz I półroczu 2021 r. (w tys. USD)

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

ASBIS, jako firma odpowiedzialna społecznie, której działalność obejmuje m.in. Ukrainę, uruchomiła specjalny fundusz humanitarny #HelpUkraine Fund i przeznaczyła na pomoc Ukrainie 2 mln USD. W ramach tego funduszu ASBIS dostarcza pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym miastom, szpitalom i ośrodkom w Ukrainie. Do tej pory Grupa dostarczyła 20 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy, 10 środków transportu oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy czy 11 000 materacy i kocy. Poza tym na Ukrainę regularnie trafia pomoc ASBIS z produktami technologicznymi, takimi jak generatory i power banki, oraz wieloma innymi niezbędnymi rzeczami, w tym artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+