Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zeneris Projekty ze wzrostem przychodów i zysków w II kwartale 2022 roku

Udostępnij

ZEN (ZENERIS), notowany NewConnect profesjonalny projektant w zakresie rozwiązań hydrotechnicznych oraz dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, w okresie kwiecień-czerwiec br. wypracował 1,6 mln zł sprzedaży (czterokrotny wzrost) przy osiągnięciu rentowności na poziomie EBITDA i zysku netto (wobec ujemnych wartości r/r). Spółka w tym okresie zawarta list intencyjny w zakresie przejęcia podmiotu z segmentu PV i pomp ciepła prowadzącego działalność w południowo-zachodniej Polsce. Potencjalne pozytywne sfinalizowanie transakcji o wartości ponad 0,5 mln zł będzie stanowić realizację jednego z celów emisyjnych oferty akcji z 2021 r.

Na wzrost przychodów osiągniętych w II kw. br. wpłynęła realizacja projektów fotowoltaicznych oraz działalność projektowa. Spółka systematycznie zwiększa zatrudnianie specjalistów, których praca w kolejnych kwartałach przełoży się na wzrost wielkości sprzedaży i wzrost wyników finansowych. Wynik EBITDA w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku wyniósł ok. 40 tys. zł (wobec straty r/r w wys. 340 tys. zł), a wynik netto: 19 tys. zł (wobec –354 tys. zł r/r). Kapitał własny na 30.06.2022 r. wzrósł do 3,8 mln zł (vs 3,2 mln zł r/r).

- II kwartał 2022 roku był dobrym okresem w działalności naszej spółki. Wobec analogicznego okresu zwiększyliśmy skalę realizowanych kontraktów i systematycznie podpisujemy nowe umowy. Pozytywnie oceniamy perspektywy II połowy roku, zwykle bardziej korzystnej dla Zeneris Projekty. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne dla rozwoju rynku OZE znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obszarze PV, ale także hydrotechniki – w tym segmencie także podpisujemy kolejne umowy – mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty S.A.

W lipcu br. Zeneris Projekty podpisała dwie istotne umowy – pierwsza o wartości 1,8 mln zł brutto Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy wału przeciwpowodziowego w gminie Gniew. Drugi kontrakt dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach Mejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży. Jego wartość wynosi 1,44 mln zł brutto.

Spółka 20 maja poinformowała o zawarciu listu intencyjnego, który zainicjował proces due dilligance oraz negocjacji przejęcia pakietu większościowego udziałów firmy specjalizującej się w montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej szacunkowe przychody za 2021 rok przekroczyły 2,5 mln zł, przy osiągnięciu rentowności na poziomie netto (zysk netto wyniósł niemal 0,1 mln zł).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+