Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe LUG za pierwsze półrocze 2022 r. oraz list prezesa zarządu

Udostępnij

Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy,

oddajemy w Wasze ręce raport kwartalny będący podsumowaniem efektów naszej pracy w II okresie rozliczeniowym roku. Za nami kolejny kwartał pełen wyzwań związanych z rosnącymi kosztami produkcji i wzrastającą inflacją, który pokazał nam, że zdolność do adaptacji jest jedną z najważniejszych cech najskuteczniejszych organizacji XXI wieku. Mogę śmiało stwierdzić, że w ciągu 33 lat funkcjonowania Grupy LUG przeszliśmy już przez wiele faz prowadzenia firmy. Przez trzy dekady na naszej drodze mierzyliśmy się z kryzysami gospodarczymi, a także płynęliśmy na fali boomu. Liczę, że zdobyte doświadczenie pozwoli nam zaadaptować się do obecnych warunków i zbliżającej się recesji.

Pomimo wymagającego otoczenia, w II kwartale br. odnotowaliśmy dynamiczny 26 proc. wzrost przychodów, zamykając kwartał kwotą 59,74 mln zł. Podkreślę, że przychody wzrosły mimo wciąż utrzymujących się wyzwań na rynku półprzewodników. Zanotowaliśmy również najwyższy w historii Grupy kwartalny poziom zysku brutto na sprzedaży, który wyniósł 23,18 mln zł. W związku z realizacją kontraktów zawartych przed wzrostami kosztów produkcji nasza rentowność na przestrzeni roku obniżyła się. Jednak należy podkreślić, że II kw. 2022 r. był okresem stopniowej odbudowy marży brutto na sprzedaży, która wzrosła w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 1,6 p.p. do poziomu 38,8%. Nieustanie prowadzimy negocjacje z dostawcami i dostosowujemy naszą politykę handlową w celu przeciwdziałania erozji procentowej marży brutto w kolejnych okresach. Podejmowane kroki muszą jednak uwzględniać poszanowanie zapisów umownych kontraktów i podtrzymanie dobrych relacji z klientami. Obecnie aktywnie pracujemy nad realizacją zamówień w dwóch najważniejszych sprzedażowo kwartałach roku. Szczegółowe dane rachunku wyników znajdą Państwo w rozdziale piątym niniejszego raportu.

W omawianym okresie kontynuowaliśmy szereg prac związanych z realizacją kontraktu oświetleniowego dla Miasta Stołecznego Warszawa. Często Państwo pytają nas przychody z tego projektu. W II kwartale br. wyniosły one 4,3 mln zł, a w całym I półroczu 2022 roku osiągnęły poziom 5,6 mln zł. Warto przypomnieć, że to największy w Polsce kontrakt na wymianę oświetlenia. Dzięki niemu rachunki za prąd Warszawy zmniejszą się aż o 23 mln zł rocznie, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadnie o ok. 30 tysięcy ton rocznie. To niesamowicie ważne aspekty w kontekście drastycznych podwyżek cen energii oraz w obliczu kryzysu klimatycznego.

Druga połowa roku to również pasmo nowych wyzwań. Jedno z największych, z jakimi musimy się mierzyć, to zbilansowanie polityki handlowej. Z jednej strony jesteśmy świadkami wzrostu cen komponentów i kosztów produkcji, z drugiej jednak, z uwagi na specyfikę naszej działalności, mamy już podpisane kontrakty z klientami. Co prawda, po gwałtownych wzrostach cen metali przemysłowych, które trwały od końca 2020 roku, widać ostatnio ich spadek, jednak na długofalowe efekty tego procesu będziemy musieli jeszcze poczekać. Potrzeba co najmniej kilku miesięcy, by obniżenie cen surowców znalazło odzwierciedlenie w rentowności realizowanych przez nas projektów. I to pod warunkiem, że nastąpi stabilizacja innych kosztów produkcji, takich jak: ceny energii, gazu, koszty pracy czy stopy procentowe. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że kontraktacja komponentów odbywa się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a proces wytwórczy trwa średnio kilkanaście tygodni.

Pomimo pięciu miesięcy toczących się walk, wciąż aktywne pozostają ryzyka związane z wojną na Ukrainie wpływające na wiele aspektów prowadzenia działalności. Do już widocznych i oszacowanych ryzyk, w przyszłości może dołączyć kolejne. Ryzyko związane z agresją Chin na Tajwan. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to Tajwan jest podstawowym źródłem elektroniki dla całego świata, w tym dla naszych dostawców. Konflikt może spowodować braki lub ograniczenia w dostępności podzespołów.

Mając na uwadze wszystkie powyższe czynniki, wraz z Zarządem oceniam kondycję Grupy LUG jako stabilną, natomiast pozostającą pod wpływem trendów geopolitycznych, które zapewne będą miały wpływ na naszą organizację w przyszłych okresach. Globalna gospodarka hamuje i choć nie dzieje się to jeszcze gwałtownie, to jesteśmy zdeterminowani w naszych działaniach zmierzających do zwiększenia przychodów i utrzymaniu zakładanych poziomów marżowości.

Przedstawiłem Państwu najważniejsze fakty z minionego kwartału, a także nakreśliłem perspektywy na przyszłość. Zapraszam do dalszej części raportu, gdzie szczegółowo wyjaśniamy poszczególne aspekty naszej działalności i omawiamy zachodzące w naszym otoczeniu i gospodarce zmiany.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+