Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Maciej Gałązka, AGP: Innowacje mają teraz szczególny czas, ponieważ są źródłem oszczędności w procesie produkcji

Udostępnij
  • Systematycznie rozwijana jest sprzedaż filamentu do drukarek 3D (PROGRAFEN) na rynkach Europy i rozpoczęte zostały działania wprowadzenia produktu na rynek USA.
  • Zrealizowane zostały już pierwsze dostawy grafenu do produkcji antykorozyjnej farby proszkowej dla branży Automotive - zgodnie z podpisaną z Nanosphere umową.
  • Kontynuowana była współpraca z Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) oraz z Europejską Agencją Kosmiczną.
  • W pierwszym półroczu (1H 2022) tego roku Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 335 tys. zł, ponad siedmiokrotnie więcej w porównaniu do przychodów ze sprzedaży produktów w analogicznym okresie 2021 roku. Przychody ze sprzedaży produktów w 1H 2022 oraz były o 130% wyższe niż przychody ze sprzedaży produktów wypracowane w całym 2021 r.
  • Dynamicznie wzrosły przychody ze sprzedaży produktów Spółki w drugim kwartale tego roku (2Q 2022), które wyniosły 136 tys. zł, wobec 18 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów w drugim kwartale 2021 roku.

GPH (GRAPHENE) w drugim kwartale 2022 roku konsekwentnie realizował współpracę z dotychczasowymi partnerami i klientami, zarówno w obszarze dostaw produkowanego grafenu, jak i projektów mających na celu wspólne opracowanie i komercjalizację nowych zastosowań grafenu.

Spółka uruchomiła w drugim kwartale tego roku własny sklep i stronę produktową marki PROGRAFEN (https://prografen.com/), za pośrednictwem której prowadzona jest dystrybucja, promocja i sprzedaż produkowanego przez Spółkę filamentu do druku 3D.

Filament to termoplastyczny materiał używany do tworzenia modeli i obiektów na drukarkach 3D. Wykorzystanie grafenu w filamentach 3D jest opracowywane samodzielnie przez Spółkę. PROGRAFEN to pierwszy w Polsce oraz jeden z pierwszych na świecie, szeroko dostępny filament do druku 3D z dodatkiem grafenu, przeznaczony zarówno do zastosowań w warunkach domowych oraz przemysłowych.

Spółka rozwijała także, zapoczątkowaną w pierwszym kwartale br., współpracę z platformą Amazon, za pośrednictwem której filament 3D sprzedawany był na rynkach niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i polskim. Następnym krokiem jest wprowadzenie produktów marki PROGRAFEN na kolejne rynki europejskie, a także w USA. Sukcesywnie rozwijana była także współpraca z dystrybutorami oraz odbiorcami przemysłowymi filamentu PROGRAFEN, m.in. za pośrednictwem firmy Pro3DShop, która sprzedaje filament 3D marki PROGRAFEN w Wielkiej Brytanii.

„Jesteśmy bardzo dumni z wykonania ogromnej pracy jaką dotychczas zrealizowaliśmy w celu budowania rozpoznawalności, zasięgu i pozycjonowania marki oraz strony internetowej PROGRAFEN. Koncentrowaliśmy się na działaniach w mediach społecznościowych, biznesowych i branżowych, które służą poprawie pozycjonowania naszego sklepu i strony internetowej PROGRAFEN. Wykorzystywaliśmy także narzędzia do wsparcia pozycjonowania i promowania marki i produktu. Jestem przekonany, że wszystkie te działania w kolejnych kwartałach będą przynosić konkretne efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży filamentu marki PROGRAFEN oraz poprawy rozpoznawalności i pozycjonowania produktów PROGRAFEN w Internecie i na rynku. Chciałbym podkreślić, że Advanced Graphene Products jest pierwszą firmą, która komercjalizuje grafen, oferując filament do druku 3D z grafenem w skali komercyjnej” – mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Oprócz filamentów specjalistycznych z dodatkiem grafenu Spółka rozszerzyła także w drugim kwartale 2022 roku ofertę filamentów do druku 3D o materiały PLA i PET-G kolorowe bez dodatku grafenu. Dzięki temu oferta jest kompleksowa i może odpowiadać na zapotrzebowanie ze strony klientów marki PROGRAFEN również na wysokiej jakości filamenty 3D bez domieszki grafenu. Został także już opracowany i wyprodukowany filament do druku 3D z dodatkiem grafenu o właściwościach przewodzących prąd, który wkrótce trafi do sprzedaży.

W ramach realizacji przyjętego modelu biznesowego w 2Q 2022 roku Spółka kontynuowała długoterminową współpracę z Nanosphere sp. z o. o. dotyczącą wytwarzania i dostawy grafenu płatkowego, który będzie wykorzystywany do produkcji antykorozyjnej farby proszkowej dla branży Automotive. Długoterminowa umowa z Nanosphere na dostarczenie przemysłowych ilości grafenu została zawarta do końca 2028 roku. W ramach umowy Advanced Graphene Products każdego roku dostarczy grafen, który posłuży docelowo do produkcji 60 ton farby antykorozyjnej używanej w produkcji innowacyjnych półosi samochodowych nowej generacji. Będą one instalowane w pojazdach najważniejszych europejskich producentów m.in. marek: BMW, Mini, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen oraz FORD.

Również w 2Q 2022 roku Spółka rozpoczęła realizację zlecenia dla Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN) polegającego na wytworzeniu wolnostojących folii węglowych na bazie grafenu. Centrum Badań Jądrowych to drugi międzynarodowy partner Advanced Graphene Products o tak prestiżowym charakterze, po Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozpoczęty w 1Q 2022 roku projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA-ESTEC) polegający na stworzeniu czujnika kriogenicznego opartego na grafenowym półprzewodnikowym elemencie sensorycznym (na bazie grafenu HSMG) był kontynuowany w drugim kwartale.

Spółka Advanced Graphene Products w okresie pierwszego półrocza (1H 2022) tego roku zanotowała przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 335 tys. zł, ponad siedmiokrotnie więcej w porównaniu do przychodów ze sprzedaży produktów w analogicznym okresie 2021 roku. Przychody ze sprzedaży produktów w 1H 2022 oraz były o 130% wyższe niż przychody ze sprzedaży produktów wypracowane w całym 2021 r.

Dynamicznie wzrosły przychody ze sprzedaży produktów Spółki w drugim kwartale tego roku (2Q 2022). Spółka Advanced Graphene Products osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w 2Q 2022 w wysokości 136 tys. zł, wobec 18 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów w drugim kwartale 2021 roku.

W 1H 2022 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości 949 tys. zł, wobec straty poniesionej w 1H 2021 w wysokości 776 tys. zł. W 2Q 2022 strata netto Spółki wyniosła 833 tys. zł, w tym samym okresie roku ubiegłego strata netto wynosiła 431 tys. zł.

„Drugi kwartał był dla nas okresem bardzo intensywnej pracy nad rozbudową struktur sprzedażowych filamentu do druku 3D oraz budowaniem rozpoznawalności marki PROGRAFEN. Prowadzimy już sprzedaż filamentu bezpośrednio poprzez własny sklep internetowy i platformę Amazon na kilku rynkach europejskich oraz jesteśmy na zaawansowanym etapie rozpoczęcia sprzedaży w USA. Konsekwentnie rozszerzamy także współpracę z dystrybutorami produktów marki PROGRAFEN. Wiążemy duże nadzieje z rozwojem sprzedaży filamentu, który jest innowacyjnym produktem w skali światowej. Rozpoczęliśmy także testy filamentu z grafenem, który ma właściwości przewodzące prąd i może być wykorzystywany w produkcji urządzeń elektronicznych. Wprowadzamy do oferty także filamenty kolorowe, pasty i dyspersje. Wolumeny sprzedaży filamentów nie są jeszcze w drugim kwartale tak wysokie jak byśmy chcieli, ponieważ musieliśmy przejść etap przygotowania do sprzedaży, który trwał trochę dłużej niż zakładaliśmy, ponadto uruchomienie sprzedaży wypadło w okresie wakacyjnym, ale wierzę, że nakład pracy jaki włożyliśmy dotychczas przyniesie w kolejnych kwartałach satysfakcjonujące Akcjonariuszy i Inwestorów wyniki finansowe. Realizujemy także długoterminową umowę z Nanosphere na dostawę grafenu płytkowego do farb antykorozyjnych. Zgodnie z umową mamy zapewnioną ciągłość dostaw garfenu w tym i następnym roku i jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję jeżeli będzie oczekiwał tego nasz kontrahent. Zdajemy sobie jednak sprawę, że trafiliśmy na okres trudny dla globalnej gospodarki, który wymusza na przedsiębiorstwach redukcję inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy jednak przekonani, że innowacje mają teraz szczególny czas, ponieważ są źródłem oszczędności w procesie produkcji i na przykład farby antykorozyjne są takim właśnie rozwiązaniem dającym przewagi konkurencyjne i technologiczne w branży automotive” - komentuje Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, a rynek osiągnie wartość 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+