Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Jest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE SA

Udostępnij

Przedmiotem wezwania jest 416.316 akcji PUE (ZPUE) reprezentujących łącznie ok. 29,73% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 416.316  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada ok. 23,12% ogółu głosów.

Wzywający to: ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. oraz Michał Wypychewicz.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają osiągnąć 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcje nabywane będą po cenie 269,08 zł za sztukę, przy średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania do KNF na poziomie 241,88 zł.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro maklerskie mBanku

Terminarz:

Data ogłoszenia Wezwania: 22 sierpnia 2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 23 sierpnia 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 3 października 2022 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 6 października 2022 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia: 11 października 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+