Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W sierpniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 6,7%

Udostępnij
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 9,4% rdr do 19,4 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 173,3% rdr do poziomu 730,5 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 235,7% rdr do 570,6 mln zł
  • Spadek łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 73,0% rdr do 13,5 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 9,0% rdr do 228,6 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 123% rdr do 81,4 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 22,9% do 11,7 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 65,0% rdr do 7,8 TWh

W sierpniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 19,5 mld zł, czyli o 6,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 9,4% rdr do poziomu 19,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 880,3 mln zł, o 9,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 50 174,09 pkt i była o 29,3% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 33,0% rdr do poziomu 196,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 32,5% rdr i wyniosła 195,3 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 1 057,7 tys. szt., czyli o 88,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 173,3% rdr do poziomu 730,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 0,7% rdr do 119,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 15,4% rdr do 182,4 tys. szt.

W sierpniu odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 9,0% rdr do poziomu 228,6 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 123,0% rdr do 81,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 95,2 mld zł, wobec 101,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 235,7% rdr do poziomu 570,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 13,5 mld zł wobec 50,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 73,0% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w sierpniu br. 11,7 TWh, co oznacza spadek o 22,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 17,4% rdr do poziomu 2,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 24,3% rdr do poziomu 9,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 65,0% rdr do 7,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 36,6% do poziomu 0,8 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 66,6% rdr do poziomu  7,0 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")2 na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 63,1% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 34,3% rdr do poziomu 6,3 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 39,4% rdr, do wolumenu 2,1 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w sierpniu 2022 r. wyniosła 507,8 mld zł (107,4 mld EUR). 

Łączna kapitalizacja 419 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 015,9 mld zł (214,9 mld EUR).

Na Głównym Rynku w sierpniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki SIM (SIMFABRIC) (przejście z NewConnect).

W sierpniu br. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 22 rok wcześniej. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus