Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Photon Energy wyemituje kolejne zielone obligacje

Udostępnij
  • Zielone obligacje zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie zamiany z dodatkową premią za lojalność 1,5%, plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.
  • Oprocentowanie obligacji wynosi 6,5 % rocznie, a płatność odsetek będzie kwartalna.
  • Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, wykorzystanych do finansowania takich projektów lub aktywów.

Zarząd PEN (PHOTON) podjął decyzję o dodatkowej emisji Zielonych Obligacji 2021/2027 w drodze oferty zamiany, oferty publicznej oraz  oferty prywatnej na łączną kwotę do 25 mln EUR.

Obligacje są oprocentowane na poziomie 6,50% w skali roku z kwartalną płatnością odsetek i zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty zamiany
z dodatkową premią za lojalność w wysokości 1,5% plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.

Oferta zamiany rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 7 października 2022 r. Oferta publiczna, która będzie miała miejsce w Niemczech, Austrii i Luksemburgu rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 11 października 2022 r. Następnie obligacje zostaną również zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w drodze oferty prywatnej w wyżej wyminienionych oraz innych krajach europejskich. Obligacje będą oferowane po cenie nominalnej. 

Prospekt emisyjny papierów wartościowych został opublikowany na stronie internetowej Spółki, www.photonenergy.com/greenbond2022, po zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu, które zostało wydane w dniu 1 września 2022 r.

- Obecna emisja zielonych obligacji pozwala nam nie tylko zaoferować obligatariuszom  obligacji korporacyjnych 2017/2022 możliwości zamiany, ale wyznacza także kolejny ważny kamień milowy w dynamicznym rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce, czyli na kluczowych dla dalszego wzrostu rynkach w Europie Środkowej - mówi Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy Photon Energy Group.

Emisja Zielonych Obligacji 2021/2027 zostanie dopuszczona do obrotu na Otwartym Rynku (Freiverkehr) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse) począwszy od 14 października 2022 r.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem został wyznaczony na Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w ramach oferty prywatnej emisji obligacji.

Wszelkie informacje związane z ofertą, jak również dokumenty niezbędne do złożenia zapisu na obligacje znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.photonenergy.com/greenbond2022.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Green Financing Framework Spółki opublikowanymi we wrześniu 2021 r.

Spółka rozwija projekty PV o skali przemysłowej i łącznej mocy ponad 825 MWp na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii. Niedawno rozpoczęła budowę pierwszych sześciu elektrowni w Rumunii o mocy 21,3 MWp, a do końca 2022 roku planuje dodać kolejne 11 MWp. Po uruchomieniu tych projektów, Spółka jako niezależny producent energii (IPP) będzie właścicielem
i operatorem elektrowni o mocy ponad 120 MWp.

Dzięki rozbudowie portfela IPP oraz dużej dynamice bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej na rynek, w sierpniu Spółka podniosła swoją całoroczną prognozę na 2022 r., zakładając osiągnięcie przychodów w wysokości 85 mln EUR z wcześniej komunikowanych 65 mln EUR (wzrost o 133,8% r/r) oraz EBITDA w wysokości 24 mln EUR z wcześniejszych 18 mln EUR (wzrost o 150,4% r/r).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+