Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

11 bit studios oczekuje ponad 15 mln zł zysku netto za pierwsze półrocze

Udostępnij

Zysk netto na poziomie 15,08 mln zł i przychody ze sprzedaży równe 45,77 mln zł. Tak prezentują się szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe 11B (11BIT) za I półrocze 2022 r.

Wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, przychody spółki wzrosły o ok. 28%, natomiast zysk netto o 13%. W zakończonym półroczu EBITDA miała wynieść 16,49 mln zł wobec 19,76 mln zł odnotowanych w pierwszej połowie 2021 r.

Raport półroczny 11 bit studios zostanie opublikowany 30 września 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+