Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Skorygowany zysk netto BoomBit spadł w pierwszym półroczu o 49%

Udostępnij

BBT (BOOMBIT), wiodący producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje H1 2022:

  • 148,1 mln PLN przychodów z gier (+30% r/r) i 143 mln pobrań w H1 2022
  • Rekordowy Q2 2022 - 81,9 mln PLN przychodów z gier.
  • 5,0 mln zł skorygowanego zysku netto, spadek o 49% z 9,8 mln PLN w H1 2021
  • Środki pieniężne wzrosły o 38% z 28,3 mln PLN na koniec czerwca 2021 do 39 mln PLN na koniec czerwca 2022
  • 10,7 mln PLN dywidendy za 2021 wypłacone w lipcu 2022
  • Nowe inicjatywy - projekty Play and Earn i BoomPick

– Najważniejszymi wydarzeniami w pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku były rekordowe przychody z gier, konsekwentny rozwój naszego portfolio oraz nowe inicjatywy w które bardzo mocno się zaangażowaliśmy i które mają w przyszłości stanowić istotne uzupełnienie dotychczasowej działalności Grupy BoomBit. W drugim kwartale nasze przychody wyniosły 82 mln PLN, czyli 24% więcej niż w poprzednim kwartale i był to najlepszy wynik w naszej historii. W całym pierwszym półroczu przychody wzrosły o 30% do 148,1 mln PLN. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto ukształtował się na poziomie 5 mln PLN i był niższy w porównaniu do 9,8 mln PLN w roku poprzednim. Miały na to wpływ m.in. intensywne działania i wydatki związane z nowym segmentem naszej działalności, czyli Play and Earn, które obciążyły wynik pierwszego półrocza na ok. 3,0 mln PLN. Prowadzimy obecnie dwa niezależne projekty w tym segmencie, które są realizowane przez nasze spółki celowe zlokalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiążemy z nimi duże nadzieje - jesteśmy przekonani, że w przyszłości blockchain będzie istotnym elementem branży gamingowej – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A. - Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, generujemy dodatnie przepływ pieniężne, rośnie nam też saldo gotówki, które na koniec czerwca wyniosło ok. 39 mln PLN. To pozwoliło nam na wypłatę w lipcu dywidendy w łącznej kwocie 10,7 mln zł, czyli ponad 86% naszego jednostkowego zysku za rok 2021. Zamierzamy dalej konsekwentnie rozwijać Grupę BoomBit, na co patrzymy długoterminowo. Dzięki dobrej sytuacji finansowej możemy inwestować w nowe obszary działalności, takie jak BoomPick czy Play and Earn, co w przyszłości przełoży się na dalszą dywersyfikację biznesu i uzupełnienie go o perspektywiczne inicjatywy – dodaje.

Przychody Grupy BoomBit wyniosły 148,1 mln PLN i były o 30% wyższe niż rok wcześniej. Głównym motorem tego wzrostu były gry Mid-Core, z których przychody wzrosły o ponad 100%, a dwie główne gry z tego segmentu czyli Hunt Royale i Darts Club były najlepszymi tytułami w pierwszym półroczu 2022 roku i zarobiły razem prawie 51 mln PLN. Przychody z gier Hyper-Casual ukształtowały się na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie i stanowiły 55% wszystkich przychodów Grupy BoomBit. W tym roku portfolio zostało uzupełnione o m.in. o takie tytuły jak Dog Life Simulator, Cargo Parking, Hyper Survive 3D czy Try to Fly, a cały czas wśród najlepiej zarabiających tytułów utrzymują się wydane w poprzednich latach Crazy Plane Landing czy Car Driving School Simulator. W przygotowaniu są kolejne gry Mid-Core, Casual i Hyper-Casual, a Grupa pracuje też nad aktualizacjami i marketingiem wciąż perspektywicznych gier z obecnego portfolio.

W I półroczu 2022 r. EBITDA wyniosła 11,8 mln PLN i była niższa o 36% od 18,4 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, zaś zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe ukształtował się na poziomie 5,0 mln PLN wobec 9,8 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa BoomBit kontynuuje intensywne prace związane z projektami Play and Earn opartymi na technologii blockchain. Ze względu na rosnącą istotność i wysoki potencjał tej działalności spółka zaczęła pokazywać podział na segmenty operacyjne i oprócz podstawowej działalności obejmującej Gry Mobilne wyodrębniłą nowy segment działalności - projekty Play and Earn. Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z ich realizacją wyniosła w I półroczu 2022 roku 4,6 mln PLN, z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 3,0 mln PLN. Porównywalny do wyników z poprzedniego roku segment Gier Mobilnych obejmuje produkcję i wydawanie gier własnymi zasobami, działalność wydawniczą, za którą odpowiada BoomHits oraz spółki Joint Venture. Aktualnie Grupa BoomBit posiada cztery takie spółki: TapNice, SkyLoft, PlayEmber, oraz BoomPick, który został założony w lutym 2022 roku we współpracy z polskim studiem Cherrypick Games.

Saldo środków pieniężnych na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 39,0 mln PLN, czyli 17% więcej niż na koniec roku 2021 i 38% więcej r/r. Z uwagi na stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2021 w kwocie 10,7 mln PLN, co stanowi ponad 86% jednostkowego zysku netto za 2021 rok, która po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia została wypłacona akcjonariuszom w lipcu 2022 r. Łączna kwota dywidendy uwzględnia 3,2 mln PLN zaliczki na poczet dywidendy, która została wypłacona w listopadzie 2021 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+