Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

We wrześniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW spadła o 8,7%

Udostępnij
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 13,0% rdr do 21,4 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 146,4% rdr do poziomu 1,34 mln szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 131,0% rdr do 432,1 mln zł
  • Spadek łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 61,3% rdr do 17,0 mld zł
  • Spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 3,1% rdr do 327,3 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 84,8% rdr do 90,1 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 53,6% do 11,9 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 59,3% rdr do 10,2 TWh

We wrześniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,0 mld zł, czyli o 8,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 13,0% rdr do poziomu 21,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 972,8 mln zł, o 13,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 45 970,64 pkt i była o 34,6% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 68,5% rdr do poziomu 118,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 68,9% rdr i wyniosła 116,1 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1 874,9 tys. szt., czyli o 22,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 146,4% rdr do poziomu 1 338,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 36,4% rdr do 153,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 51,3% rdr do 356,3 tys. szt.

We wrześniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 3,1% rdr do poziomu 327,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 84,8% rdr do 90,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 94,7 mld zł, wobec 96,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 131,0% rdr do poziomu 432,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 17,0 mld zł wobec 44,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 61,3% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł we wrześniu br. 11,9 TWh, co oznacza spadek o 53,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 26,9% rdr do poziomu 2,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 57,6% rdr do poziomu 9,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 59,3% rdr do 10,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 16,5% do poziomu 1,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 62,5% rdr do poziomu 8,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 9,3% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 43,5% rdr do poziomu 7,9 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 103,2% rdr, do wolumenu 4,0 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku we wrześniu 2022 r. wyniosła 465,7 mld zł (95,6 mld EUR). 

Łączna kapitalizacja 419 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 963,3 mld zł (197,8 mld EUR).

Na Głównym Rynku we wrześniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki BCX (BIOCELTIX) oraz CSR (CASPAR) (przejścia z NewConnect).

We wrześniu br. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 rok wcześniej. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus