Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Przegląd informacji ze spółek (2022-10-05)

Udostępnij
  • Kolejny tekst z cyklu Wiesz w co inwestujesz, w którym wzięliśmy na warsztat STS (SATIS), czyli ubiegłorocznego debiutanta i jedynego przedstawiciel branży bukmacherskiej na warszawskiej giełdzie. >>>
  • Sam STH (STSHOLDING) poinformował jednocześnie, że w ciągu trzech kwartałów 2022 r. wygenerowała NGR na rekordowym poziomie 458 mln zł. >>>
  • Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez OPN (OPONEO.PL) we wrześniu 2022 r. była równa 108 774 tys. zł (+48% r/r). >>>
  • DVL (DEVELIA) na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedała 1225 lokali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r. >>>
  • Spółka GDC (GAMEDUST) przeprowadziła emisję 12,25 mln akcji po cenie emisyjnej 0,2 zł za każdą, co wyznacza łączną wartość emisji na 2,45 mln zł. >>>
  • PEN (PHOTON) zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia umowę długoterminowego refinansowania elektrowni fotowoltaicznych w Czechach. >>>
  • LKD (LOKUM) od początku stycznia do końca września 2022 roku podpisał 280 umów deweloperskich i przedwstępnych. >>>
  • Notatki ze spotkania z zarządem B24 (BRAND24) dotyczącego wyników pierwszego półrocza. Władze spółki omówiły kwestie nowych produktów oraz oczekiwań wobec drugiej połowy roku [BR Premium] >>>
  • RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. >>>
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+