Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Biomed Lublin aktualizuje strategię, chce szybciej rosnąć

Udostępnij

W planach strategicznych, które mają dodatkowo przyśpieszyć rozwój jest współpraca z liderami rynku farmaceutycznego, rozbudowa portfolio produktowego, dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza oraz zbudowanie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce. Ambicją zarządu jest stworzenie efektywnej, nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się i innowacyjnej organizacji w branży Life Science.

BML (BIOMEDLUB) aktualizuje strategię rozwoju z myślą o wzroście przychodów i poprawie struktury sprzedaży oraz rentowności w okresie 2023-2025. Nadal wśród priorytetów strategicznych pozostaje rozwój produktów leczniczych BCG oraz związana z tym budowa Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Równolegle zdecydowano o rozbudowie portfela produktowego i dywersyfikacji zakresu świadczonych usług.

W realizacji tych celów ma pomóc współpraca z liderami rynku farmaceutycznego w obszarze usług dotyczących wytwarzania i konfekcjonowania produktów leczniczych, zwłaszcza probiotyków.

- Jesteśmy jedną z nielicznych firm działających na polskim rynku, która posiada tak duże doświadczenie, kompetencje oraz niezbędną infrastrukturę pozwalającą na wykonywanie takich usług. Dodatkowo o naszej unikatowości decyduje fakt, że większość konkurencyjnych podmiotów wykonuje te usługi w niższym standardzie charakterystycznym dla suplementów diety, nie zaś dla produktów leczniczych. W perspektywie długoterminowej zamierzamy zbudować na nowo własną linię probiotyków. Natomiast już teraz, w ramach rozwoju portfolio produktowego, rozpoczęliśmy proces wytwarzania dwóch produktów leczniczych: Biohemoril (lek przeciw hemoroidom) i Bioglicerol (lek stosowany przy problemach z metabolizmem). Widzimy duży potencjał rynkowy dla tych produktów oraz obserwujemy wzmożone zainteresowanie nimi ze strony krajowych i zagranicznych dystrybutorów – podkreśla Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu Lublin.

Niemniej ważne dla dalszego rozwoju powinno okazać się stworzenie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce. Ma on zapewnić efektywniejszą promocję kluczowych produktów Spółki, pomóc w uwolnieniu ich potencjału sprzedażowego oraz dać możliwość samodzielnego kształtowania polityki cenowej, co w konsekwencji powinno przełożyć się na korzystniejszą strukturę przychodów i kosztów.

W planach strategicznych znalazła się także dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza. Biomed po wcześniejszej modernizacji wydziału produkcyjnego i zwiększeniu mocy wytwórczych udoskonalił dossier rejestracyjne tego produktu, co pozwoliło na uzyskanie rejestracji w większej liczbie krajów.

- Obecnie Distreptaza zarejestrowana jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach. Naszą intencją jest uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych na tych rynkach do końca przyszłego roku. To powinno wpłynąć na istotny wzrost sprzedaży tego produktu. Nie zatrzymujemy się i planujemy dalszą ekspansję rejestracyjną, a tym samym sprzedażową Distreptazy na skalę światową – dodaje Mieczysław Starkowicz.

Podejmowane działania we wskazanych kierunkach, mające przyspieszyć rozwój, będą wymagały dodatkowych inwestycji. W związku z tym Spółka rozważa różne źródła finansowania, które mogą obejmować instrumenty dłużne lub kapitałowe.

Oprócz wspomnianych działań krótko i średnioterminowych zarząd będzie się koncentrował na celach o charakterze długoterminowym, tj. takich, których wpływ widoczny będzie po 2025 roku. Wśród nich jest stworzenie nowego pipeline produktów Spółki, dzięki czemu zapewniona będzie dywersyfikacja portfela oraz stabilny rozwój i wzrost wartości w kolejnych okresach.

Jednocześnie Biomed zaznacza, że dotychczasowe założenia strategiczne dotyczące rozbudowy mocy produkcyjnych i dalszej ekspansji sprzedażowej produktów BCG pozostają bez zmian. Spółka finalizuje proces realizacji inwestycji Centrum Badawczo Rozwojowego oraz rozpoczęła budowę Zakładu Produkcyjnego Onko BCG. Budowa CBR ma zwiększyć konkurencyjność oraz umocnić pozycję rynkową Spółki. Realizacja drugiej inwestycji skokowo zwiększy możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe deficytowego preparatu Onko BCG. Zakończenie procesu inwestycyjnego obu obiektów przewidywane jest w 2023 roku, przy czym pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów.

- Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zdolności produkcyjne Onko BCG będą 6 razy wyższe od aktualnie istniejących. To przy sprzedaży całego wytworzonego asortymentu tego produktu doprowadzi do skokowego zwiększenia zysków Spółki – ocenia prezes zarządu Biomedu Lublin.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus