Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcje Kruka zajmą miejsce PGNIG w WIG20

Udostępnij

GPW Benchmark informuje, że po sesji 4 listopada 2022 r. z list uczestników  indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG.MS-PET, WIG140, WIG-ESG, WIG, WIG-Poland oraz WIG-paliwa zostaną wykreślone akcje spółki PGNIG (ISIN PLPGNIG00014).

Operacja wykreślenia akcji spółki PGN (PGNIG) z portfeli ww. indeksów wynika z połączenia spółki PGNIG ze spółką PKN (PKNORLEN) i wpisania ww. połączenia do właściwego rejestru.

Ponadto po sesji 4 listopada 2022 r.:

  • w indeksach WIG20 i WIG20TR w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka KRU (KRUK) (ISIN PLKRK0000010) z pakietem 17.364.000 akcji, 
  • w indeksachmWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki KRUK, zostanie wpisana spółka ZEP (ZEPAK) (ISIN PLZEPAK00012) z pakietem 17.299.000 akcji, 
  • w indeksach sWIG80 i sWIG80TR, w miejsce spółki ZEP (ZEPAK), zostanie wpisana spółka ARH (ARCHICOM) (ISIN PLARHCM00016) z pakietem 6.591.000 akcji,
  • w indeksach WIG30 i WIG30TR w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka LWB (BOGDANKA) (ISIN PLLWBGD00016) z pakietem 11.936.000 akcji, 
  • w indeksie WIG.MS-PET, w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka UNT (UNIMOT) (ISIN PLUNMOT00013) z pakietem 2.987.000 akcji,
  • w indeksie WIG140, w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka ARCHICOM (ISIN PLARHCM00016) z pakietem 6.591.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG, w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka APR (AUTOPARTN) (ISIN PLATPRT00018) z pakietem 43.265.000 akcji. 
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus