Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca z niższym zyskiem netto w trzecim kwartale

Udostępnij
  • Rynek hurtu aptecznego w III kwartale utrzymał wysokie dwucyfrowe tempo wzrostu. Jego wartość wzrosła o 10,8% r/r (po 22,4% wzroście r/r w I i 13,5% w II kwartale).
  • Wartość sprzedaży NEU (NEUCA) w tym okresie wyniosła ponad 2,8 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku. Udziały rynkowe Grupy utrzymują się na stabilnym poziomie – w każdym z trzech kwartałów 2022 r. wyniosły ponad 31%. W kluczowym segmencie aptek niezależnych udziały rynkowe wzrosły  wobec okresu sprzed roku o 0,6 pkt proc. do poziomu 38,2%.
  • Najwyższy na rynku poziom zaufania do Grupy systematycznie przekłada się wzrost liczby aptek zrzeszonych w programach partnerskich Partner+/Świat Zdrowia, Partner i IPRA. Na koniec I września 2022 r. uczestnikami programów było niemal 3,9 tys. aptek (3890, tj.+18,1% r/r). Z końcem III kw. zmieniliśmy nazwę naszego programu partnerskiego z Partner+ na Świat Zdrowia. Apteki niezależne uczestniczące w programie Świat Zdrowia to liczący się segment rynku krajowego, stanowiący już 10% rynku aptek.
  • Skorygowany zysk netto Grupy po III kwartałach br. wyniósł 143,4 mln zł (+0,4% r/r). W trzecim kwartale zgodnie z przewidywaniami nastąpił duży wzrost kosztów operacyjnych i finansowych. NEUCA w okresie lipiec-wrzesień wypracowała 29,3 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych (-28% r/r).

Wpływ na dynamikę wartości rynku hurtu po III kwartałach (w wys. 15,4% r/r) ma rynek detaliczny, utrzymujący dwucyfrową dynamikę. Zmieniły się jednak przyczyny wzrostu rynku. W pierwszym półroczu rosła liczba pacjentów co mocno stymulowało wzrost, natomiast w trzecim kwartale pacjentów w aptekach już nie przybywało a o wzroście rynku decydowała zmiana ceny opakowania. Największy wpływ na ten wzrost cen miała inflacja.

- Niezależnie od sytuacji rynkowej i pojawiających się wyzwań NEUCA konsekwentnie realizuje swoje cele biznesowe. Jesteśmy stabilni i dzięki czytelnej strategii rynkowej przewidywalni - a więc bezpieczni. Reagujemy na zmieniające się warunki otoczenia rynkowego, z dużym wyprzedzeniem przewidzieliśmy wzrost znaczenia wewnętrznych czynników takich jak koszty energii i koszty finansowe. Dywersyfikujemy ryzyko i wciąż utrzymujemy przewagę nad konkurencją - mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Jak dodaje Prezes, na polskim rynku zauważalne są rosnące trudności w dostępnie do niektórych leków. Jest to spowodowane różnymi przyczynami po stronie producentów, takimi jak problemy technologiczne, dostępności substancji czynnych, czy kłopotami transportowymi. Wynikają one zarówno z sytuacji covidowej w Azji, jaki i istotnego wzrostu cen produkcji i transportu.

Grupa w trzecim kwartale utrzymała wartość wskaźnika NPS, osiągając 69 pkt. Spółka  stabilnie utrzymuje najwyższy poziom zaufania klientów na rynku w każdej kategorii badanej przez Monitor Apteczny.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA
Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

Skorygowany zysk netto Grupy po III kwartałach br. wyniósł 143,4 mln zł (+0,4% r/r). W trzecim kwartale zgodnie z przewidywaniami nastąpił duży wzrost kosztów operacyjnych i finansowych. NEUCA w okresie lipiec-wrzesień wypracowała 29,3 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych (-28% r/r).

Działalność segmentu produkcji farmaceutyków NEUCA w III kwartale przyniosła istotny wzrost sprzedaży (84,4 mln zł przychodów, tj. +45% r/r). Narastająco w okresie styczeń-wrzesień segment osiągnął ponad 235 mln zł przychodów z dynamiką 65%.

W obszarach biznesów pacjenckich i badań klinicznych przychody ze sprzedaży wyniosły 133,4 mln zł, co oznacza +110% wzrost rok do roku. Dynamika po 9 miesiącach 2022 r. wyniosła 80% (łącznie 352,2 mln zł przychodów).

- Przed nami trudna pod względem finansowym końcówka roku. Negatywne czynniki zewnętrzne w okresie zimowym ulegną prawdopodobnie nasileniu, co wspierać będzie rozwój inflacji i dalszy wzrost kosztów operacyjnych. Naszą odpowiedzą na te wyzwania jest długoterminowa strategia i wysokie zaangażowanie pracowników. Wiem, że NEUCA utrzyma swoją zdecydowaną pozycję lidera na rynku. Jesteśmy przygotowani do realizacji naszych działań nawet w sytuacjach awaryjnych
i kryzysowych
– podsumowuje Prezes Zarządu.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus