Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa CIECH rewiduje w górę prognozę na 2022 r.

Udostępnij

CIE (CIECH) ocenia na podstawie analizy bieżącej sytuacji rynkowej i operacyjnej, że wyniki finansowe Spółki za rok 2022 będą lepsze od tych przedstawionych w prognozie z kwietnia tego roku. Podwyższona prognoza zakłada uzyskanie skonsolidowanych przychodów w przedziale 5 250 - 5 450 mln zł, a skonsolidowanego wyniku EBITDA(Z) - w przedziale 950-990 mln zł. Prognozowany wynik EBITDA(Z) jest wyższy o około 25 proc. od pierwotnej prognozy EBITDA(Z).

Podwyższenie prognozy to wynik analizy aktualnej działalności segmentów Grupy. Potwierdziła ona m.in. wysoki popyt na sodę kalcynowaną i oczyszczoną, przy jednoczesnej możliwości utrzymania marży w czwartym kwartale (r/r), ze względu na zabezpieczenie cen głównych surowców produkcyjnych. Ponadto, pozytywnie na wynik wpływają podjęte działania w zakresie transformacji energetycznej oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w segmencie Sodowym. Dobre perspektywy są udziałem także segmentu Krzemiany, któremu sprzyja wykorzystanie nowych, większych o 30 proc. mocy produkcyjnych, oraz mniejsza energochłonność procesów produkcji, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki w czwartym kwartale (r/r). Przeanalizowano także perspektywy pozostałych segmentów, w szczególności dostępność surowców i pozostałe koszty zmienne, a także wpływ otoczenia makroekonomicznego na sytuację klientów i poziom zamówień.

Jednocześnie, po zrealizowaniu największego programu rozwojowego Grupy CIECH w latach 2019-2021, widoczne jest istotne obniżenie nakładów inwestycyjnych, które w roku 2022 powinny ukształtować się na poziomie ok. 450 mln zł (wobec 747 mln zł w 2021 roku). Grupa CIECH koncentruje się aktualnie na projektach poprawiających efektywność kosztową produkcji.

Podwyższenie prognozy przychodów i wyniku EBITDA(Z) na rok 2022 to z jednej strony efekt udanej transformacji Grupy, podjętej w ramach poprzedniej strategii, z drugiej - potwierdzenie elastyczności naszej organizacji i profesjonalizmu pracowników w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Stale zwiększamy efektywność biznesu sodowego i zbieramy owoce dobrych decyzji rozwojowych w segmencie Agro i Krzemiany, w którym nowy energooszczędny piec umocnił CIECH na pozycji największego dostawcy krzemianów w Europie. Nie zwalniamy tempa, realizujemy strategię na lata 2022-2024, której celem jest dalsze zwiększenie efektywności, wzmocnienie pozycji najbardziej perspektywicznych biznesów i rozwój innowacyjności w działaniach Grupy, przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów związanych z ESG” – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

We wtorek 29 listopada, po zamknięciu sesji giełdowej, CIECH opublikuje wyniki za trzy kwartały 2022 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+