Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Enter Air: Ponad miliard przychodów w trzecim kwartale 2022 r.

Udostępnij
  • 1 823,9 mln zł przychodów w I-III kw. 2022 r. (wzrost o 116 % r/r)
  • 1 006,1 mln zł przychodów w III kw. 2022 r. (wzrost o 87,4% r/r)
  • 234,1 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 232,6%)
  • 192,4 mln zł EBITDA i 4,3 mln zł zysku netto w I-III kw. 2022 r.
  • 194,8 mln zł ujemnych niegotówkowych różnic kursowych. Bez ich uwzględniania spółka miała 387,1 mln zł EBITDA i 199,1 mln zł zysku netto

–Tegoroczny sezon letni był zgodnie z oczekiwaniami bardzo dobry operacyjnie. Powodem do satysfakcji jest przekroczenie poziomu 1 miliarda przychodów w samym trzecim kwartale. To jest rekordowy wynik w naszej historii, co jest najlepszym dowodem na to, że nasza strategia, którą przyjęliśmy na ten sezon sprawdziła się perfekcyjnie. Trzeba podkreślić, że rok nie był łatwy. Pierwsza połowa roku była pod wpływem stopniowego wychodzenia z kryzysu pandemicznego, a od lutego jesteśmy pod wpływem napiętej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, które mają i będą miały duże znaczenia dla całego rynku turystycznego. Obserwujemy duże zawirowania na rynku walutowym przez co po trzech kwartałach tego roku musieliśmy rozpoznać prawie 200 mln zł ujemnych, niegotówkowych różnic kursowych, które obciążyły raportowany wskaźnik EBITDA i zysk netto. Różnice kursowe mają jedynie wpływ na wyniki raportowane w reżimie standardów MSR, a nie na kondycję firmy – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu ENT (ENTER).

Wyniki finansowe Grupy Enter Air w I-III kw. 2022 r.:

 

I-III kw. 2022 r.

I-III kw. 2021 r.

zmiana r/r

Przychody (mln zł)

1 823,9

844,6

+116,0%

Zysk  operacyjny (mln zł)

234,1

70,4

+232,6%

Marża operacyjna

12,8%

8,3%

+4,5pp

EBITDA (mln zł)*

192,4

177,0

8,7%

Marża EBITDA

10,5%

21,0%

(10,4pp)

Zysk / strata netto (mln zł)

4,3

(21,1)

-

Marża netto

0,2%

(2,5%)

+2,7pp

Wyniki z pominięciem różnic kursowych

EBITDA (mln zł)*

387,1

234,0

 +65,4%

Marża EBITDA

 21,2%

 27,7%

(6,5pp)

Zysk / strata netto (mln zł)

199,1

35,9

+454,6%

Marża netto

10,9%

4,3%

+6,6pp

*EBITDA = zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek + koszty amortyzacji, wszystkie wartości są podane zgodnie z MSR.

Przychody Enter Air w trzech kwartałach 2022 r. wyniosły 1 823,9 mln zł, o 116% więcej od 844,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. W porównywalnym okresie przed pandemią Covid-19, czyli w trzech kwartałach 2019 r. przychody spółki wyniosły 1 343,6 mln zł, co oznacza wzrost w obecnym roku o prawie 36%. W samym trzecim kwartale bieżącego roku przychody Enter Air przekroczyły 1 mld zł i były o 87,4% wyższe od 3 kw. 2021 r. Tym samym spółka pobiła rekordowy rok 2019, mimo tego, że według oficjalnych analiz rynek był około 18% poniżej poziomu roku 2019. Zdecydowany wzrost przychodów związany był przede wszystkim z ustępującą pandemią Covid-19, oraz faktem że turyści chętnie po zniesieniu restrykcji wracają do wakacji za granicą.

W trzech kwartałach 2022 r. Enter Air miał 234,1 mln zł zysku operacyjnego, czyli o 23,6% więcej od 70,4 mln zł rok wcześniej oraz 4,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 21,1 mln zł straty netto w trzech kwartałach 2022 r. W analizowanym okresie EBITDA wyniosła 192,4 mln zł, czyli o 8,7% więcej wobec 177,0 mln zł EBITDA w trzech kwartałach 2021 r. Na prezentowane wyniki istotny wpływ miały ujemne różnice kursowe, które wyniosły 194,8 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych przewoźnik miał 387,1 mln zł EBITDA oraz 199,1 mln zł zysku netto.

– Naszym największym atutem jest elastyczność i wysoka jakość usługi za atrakcyjną cenę. Jesteśmy liderem polskiego rynku, ale kluczowa jest dla nas dywersyfikacja geograficzna, dzięki której możemy optymalnie wykorzystywać flotę przez cały rok i zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami pogorszania się sytuacji gospodarczej w Polsce. W przyszłym roku chcemy więcej latać z Europy Zachodniej. Już teraz notujemy znaczący wzrost przychodów z zagranicy, zamierzamy mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynkach skandynawskich i niemieckojęzycznych, gdzie zyskujemy coraz większą rozpoznawalność i jesteśmy doceniani za swoją solidną jakość  – dodaje Grzegorz Polaniecki.

W sezonie letnim spółka wykorzystywała całą dostępną flotę 25 samolotów (23 samoloty Boeing 737-800 oraz 2 maszyny 737 MAX 8) oraz dwie dodatkowe maszyny wynajęte na zasadzie wet-lease. W Polsce Enter Air realizował połączenia dla największych touroperatorów i jednocześnie swoich wieloletnich partnerów. Przed rozpoczęciem sezonu przewoźnik podpisał umowy czarteru na sezon Lato 2022 i Zima 2022/23 z TUI Poland (o szacunkowej wartości 543,3 mln zł), Coral Travel Poland (o szacunkowej wartości 312,6 mln zł) oraz Rainbow Tours (o szacunkowej wartości 159,5 mln zł). Enter Air współpracuje także z Itaka Holdings.

Enter Air na koniec września 2022 r. miał 448,9 mln zł środków pieniężnych w porównaniu do 268,7 mln zł na koniec 2021 r. W 2022 r. Grupa podpisała kolejne aneksy zmieniające umowy leasingowe, które dotyczyły przede wszystkim zmian harmonogramów i zasad w sposobie naliczania płatności leasingowych w okresie pandemii Covid-19. Porozumienia mają na celu zmniejszenie obciążeń finansowych Grupy w okresie zimowym, gdy wpływy ze sprzedaży są istotnie niższe. W 2021 r. Enter Air podpisał umowę pożyczki preferencyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm, a w marcu 2022 r. spółka zawarła z PFR umowę pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa II PFR dla dużych firm. Pod koniec sierpnia 2022 r. nastąpiło częściowe umorzenie tych pożyczek na łączną kwotę blisko 57 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus