Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Echo Investment wyemituje obligacje o łącznej wartości 180 mln zł

Udostępnij

Inwestorzy instytucjonalni objęli obligacje ECH (ECHO) o łącznej wartości 180 mln zł. To jedna z najwyższych emisji Spółki i dowód na zaufanie instytucji finansowych. Pozyskane w ten sposób środki deweloper przeznaczy na wykup istniejących obligacji i umacnianie pozycji lidera na rynku nieruchomości w Polsce.

Spółka uplasowała inauguracyjną emisję 5-letnich obligacji o łącznej wartości 180 mln zł, w ramach nowego programu emisji do kwoty 500 mln zł. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Rolę Agenta, Organizatora i wyłącznego Dealera emisji pełni Ipopema Securities S.A. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Echo Investment planuje wykorzystać na wykup istniejących obligacji zapadających w 2024 roku, a w konsekwencji na dalsze finansowanie rozwoju biznesu.

– W tak trudnym dla rynku finansowego czasie szczególnie cieszy nas zaufanie, jakim darzą nas inwestorzy. Skupiamy się na utrzymywaniu stabilnej pozycji i prowadzimy ostrożną politykę finansową. Dzięki współpracy z Ipopema Securities i zaufaniu rynku finansowego, możemy aktywnie zarządzać zapadalnością naszego długu, szybciej wdrażać i redefiniować naszą strategię, bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem i z dużą pewnością patrzeć w przyszłość – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

–  Przyznaję, że obecny czas tak dla emitentów jak i inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce jest obiektywnie trudny, a złożona sytuacja makroekonomiczna wymaga bardziej twórczego podejścia do procesu pozyskania kapitału od inwestorów, niż to było zazwyczaj, co nie oznacza, że „nie da się”. Patrzymy w przyszłość optymistycznie, z radością witając na pokładzie nowych partnerów biznesowych – komentuje Marcin Zając, dyrektor zarządzający, doradca zarządu Ipopema Securities.

Wartość aktywów Grupy Echo Investment po trzech kwartałach 2022 r. to 6,4 mld zł. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – na koniec września było to blisko 700 mln zł.

Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+