Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

PlayWay startuje z ABB na posiadany pakiet akcji Movie Games

Udostępnij

PLW (PLAYWAY) rozpoczęła proces przyspieszonej budowy księgi popytu na wszystkie posiadane akcje MOV (MOVIEGAMES). Oferta dotyczy do 860 152 akcje spółki, stanowiących 33,43% w jej kapitale zakładowym. 

Spółka szacuje, że proces budowy księgi popytu ma zostać zakończony w dniu 26 stycznia 2023 roku. Cena sprzedaży akcji oraz ich łączna liczba zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.

"Zarząd Emitenta podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, badając synergię działania spółek z Grupy Emitenta, a także zbieżność ich strategii rozwoju ze strategią Emitenta. Pozyskane środki z Transakcji Zarząd Emitenta planuje przekazać na inwestycje w obecne oraz przyszłe spółki i zespoły Grupy PlayWay" - dodano

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+